Omogućen izvoz sadnog materijala u EU

27.02.2024. - Poljoprivreda

Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja, u saradnji sa nadležnim institucijama entiteta i Brčko distrikta BiH, na inicijativu i uz angažman stručnjaka od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, preduzela je sve aktivnosti koje se tiču realizacije obaveza koje su se morale ispuniti, a kako bi se proizvođačima sadnog materijala roda Malus omogućio izvoz sadnog materijala u zemlje članice EU.

sadnog materijala

Nakon što je Evropska agencija za bezbjednost hrane (EFSA) procijenila rizik za sadni materijal roda Malus porijeklom iz BiH, donesena je Provedbena uredba Komisije (EU) od 25. januara 2024. godine o izmjeni ranije uredbe u pogledu određenog bilja za sadnju vrste Malus domestica porijeklom iz BiH, kojom je proizvođačima u BiH omogućen izvoz sadnog materijala vrste Malus domestica u obliku cijepljene biljke za sadnju, starosti do dvije godine, golog korijenja i u stanju mirovanja, bez lišća, na tržište EU.

Banjaluka.com