April – mjesec čistoće

10.04.2024. - Društvo

Tokom aprila na području Bijeljine organizuju se brojne akcije na prikupljanju i odvoženju čvrstog komunalnog otpada do gradske deponije. To je prilika da se isprazne podrumi, iznesu odbačeni dijelovi namještaja i bijele tehnike, ali i sve ono što nema neku veliku praktičnu korist.

Helena Stojić, ispred preduzeća „Komunalac“ a.d., kaže da ovo preduzeće, uz saradnju sa Gradskom upravom Bijeljina, svake godine organizuje niz aktivnosti koje se mogu podvesti pod uređenje grada i javnih gradskih površina.

Dva puta godišnje „Komunalac“ odvozi kabasti otpad

 „U sklopu uređenja grada mi dva puta godišnje organizujemo odvoz kabastog otpada. Ovog proljeća ta aktivnost će biti realizovana od 15. do 30. aprila. Osim redovnog odvoza čvrstog komunalnog otpada, u narednih petnaestak dana svakodnevno ćemo odvoziti i kabasti otpad. To je prilika da se naši sugrađani riješe kabastog otpada koji se gomila po podrumima i pomoćnim objektima. Uglavnom su u pitanju dijelovi namještaja. U vrijeme kada se redovno odvozi otpad ispred njihovih kuća i stambenih objekata, oni u svoje kontejnere mogu iznijeti i komade kabastog otpada. Ukoliko imaju veću količinu kabastog otpada, mogu nas pozvati na telefon: 055/210 – 480 i izdiktirati tačnu adresu, navesti šta sve imaju od kabastog otpada, kako bi naše kolege mogli da se organizuju, da pripreme ljudstvo i da taj kabasti otpad utovare i prevezu na sanitarnu deponiju“.

Helena Stojić kaže da je ovo prilika da kabasti otpad ne završi u nekom šumarku, pored vodotoka, već upravo na lokaciji koja je i namijenjena za odlaganje kabastog i drugog otpada.

Nepropisno odlaganje otpada je kažnjivo

„U svim državama Evrope i svijeta nepropisno odlaganje otpada je kažnjivo. Kod nas to malo drugačije funkcioniše. Iako su propisane sankcije, otpad završava najčešće na divljim deponijama. Na ovaj način građani će savjesno i odgovorno odložiti svoj nepotrebni kabasti otpad, a mi ćemo taj otpad na adekvatan način deponovati. Na internet stranici „Komunalca“ nalazi se raspored odvoza komunalnog otpada, te se građani u skladu s tim rasporedom mogu i organizovati. Mi apelujemo na naše građane da iskoriste ovu priliku, ali, da i tokom cijele godine vode računa o odlaganju komunalnog otpada. Preduzeće „Komunalac“ vrši i uslugu otvoza komunalnog otpada, tako što će zainteresovani građani ili pravna lica doći u Upravu „Komunalca“ i dogovoriti rezervisanje kontejnera i vozila za odvoz otpada. Pozivamo, dakle, privredne subjekte, pravna, ali i fizička lica, koji obavljaju rekonstrukciju svojih poslovnih prostora i objekata, da nam se jave za ovu uslugu obezbjeđenja kontejnera i vozila za odvoženje otpada“, kaže Helena Stojić.

Bijeljina.com