Osnovani smo i poslujemo u skladu sa zakonom

12.09.2023. - Biznis

Elektronska video lutrija oglasila se povodom objavljenih članaka na portalima, vezanim za podnošenje krivične prijave predsjednice Narodnog fronta Јelene Trivić protiv ministarke finansija Republike Srpske Zore Vidović.

Saopštenje prenosimo u cjelosti:

“Povodom objavljenih članaka na portalu Nezavisne novine, pod nazivom “Јelena Trivić podnijela krivičnu prijavu protiv Zore Vidović” i BN portalu, pod nazivom “Krivična prijava protiv Vidovićeve zbog zloupotrebe”, od dana 11. septembra 2023. godine, u nastavku smo dužni prezentovati svoje stavove u vezi sa neistinitim i netačnim činjenicama i navodima o društvu Elektronska video lutrija d.o.o. Banjaluka, iznesenim u navedenim tekstovima. Naime, naglašavamo da se radi o tendencioznom iznošenju pogrešnih informacija, a o kojim informacijama šira javnost nema izvore saznanja, te se na taj način čini nenadoknadiva šteta društvu Elektronskoj video lutriji. S tim u vezi, a u skladu sa pravilima profesionalnog izvještavanja, molimo da nam omogućiti da se izjasnimo i opovrgnemo navode iznesene u navedenim tekstovima.

Priređivač elektronskih igara na sreću Elektronska video lutrija, osnovana u skladu sa odredbama člana 7. Zakona o igrama na sreću (Službeni glasnik Republike Srpske broj 22/19 i 131/20), kojim odredbama je propisano da je priređivanje igara na sreću djelatnost od javnog interesa i da je to isključivo pravo Republike Srpske, koje pravo se ostvaruje posredstvom ЈP Lutrija Republike Srpske a.d. Banjaluka, uz izuzetak da pravo priređivanja elektronskih igara na sreću ЈP Lutrija Republike Srpske a.d. Banjaluka može uz ispunjenje uslova propisanih zakonom prenijeti na privredna društva čiji je osnivač i većinski vlasnik. S tim u vezi, navodi iz tekstova da “EVL igre organizuje bez licence” nisu istiniti, a sve iz razloga što pravo priređivanja elektronskih igara na sreću od strane Elektronska video lutrija d.o.o. Banjaluka proizilazi iz samog zakona, kako je naprijed i navedeno.

Navodi “da je Lutrija RS, Zakonom o igrama na sreću iz 2019. godine dobila monopolsko pravo priređivanja elektronskih igara na sreću, nakon čega je sa inostranim partnerom formirala zajedničko privredno društvo” u potpunosti su netačni. Naime radi se o politici države da dozvoli obavljanje određene djelatnosti samo jednom privrednom subjektu, te s tim u vezi isto se ne može smatrati monopolom ili zloupotrebi dominantnog položaja, a što je svojom zaključkom potvrdilo i Konkurencijsko vijeće BiH.

 

Nadalje, navodi “da EVL svoje terminale postavlja bez ikakvih naknada” su potpuno neistiniti. Naime, Elektronska video lutrija kao priređivač elektronskih igara na sreću ispunjava sve uslove propisane zakonom i podzakonskim propisima, a posebno koji se odnose na plaćanje propisanih naknada za priređivanje elektronskih igara na sreću, kao i plaćanje naknada za označavanje svakog terminala za priređivanje elektronskih igara na sreću, te poreze na dobitke od igara, a koji se odnose na džekpotove ostvarene na elektronskim igrama.

Navodi u tekstovima “da je pribavljana direktna materijalna korist društvu Elektronska video lutrija protivno odredbama Zakona o igrama na sreću, čime je nanijeta šteta budžetu Republike Srpske”, u potpunosti su netačni. Naime, odredbama člana 39. Zakona o igrama na sreću, propisano je da je priređivač dužan prijaviti Republičkoj upravi za igre na sreću i platiti naknadu od 5 odsto na osnovicu koju čine ukupne uplate umanjene za ukupne isplate, ali ne manje od 100 KM po terminalu, do 15og u mjesecu za prethodni mjesec, a što društvo Elektronska video lutrija, a u skladu sa naprijed navedenom zakonskom odredbom uredno vrši i plaća.

Na kraju, jasno je da cilj navoda iz članaka nije bilo informisanje javnosti o tačnosti informacija, te da ovakvo iznošenje i prenošenje informacija nije bilo razumno. Naprotiv, cilj je da se iznošenjem neistinitih informacija omalovažava i diskredituje ugled društva Elektronske video lutrije, čime se indirektno šteti poslovanju društvu”, stoji u saopštenju.

 

Bijeljina.com