Imaju vrlo važnu ulogu, nijedan drugi materijal ne može da ga zamijeni (Video)

15.06.2024. - Aktuelno

Pogledajte zbog čega se ispod voznih šina uvijek nalazi kamenje.

Primarna svrha balasta je da obezbijedi stabilnost šina, omogućavajući vozovima da voze nesmetano i bezbjedno. Pored toga, pomaže da se voda i drugi materijali odvode sa šina. Bez odgovarajućeg balasta, šine mogu da postanu nestabilne i nesigurne za vozove.

Veličina i sastav balasta može da varira u zavisnosti od vrste voza i prirodnog okruženja. Na primjer, teški teretni vozovi zahtijevaju jači i izdržljiviji balast od lakših putničkih vozova. U područjima sa obilnim padavinama ili snežnim padavinama, balast sa dobrim drenažnim svojstvima je neophodan kako bi se spriječilo nakupljanje vode na prugama. Slično tome, u oblastima sa ekstremnim temperaturama, potreban je balast koji može da izdrži toplotu i hladnoću.

Takođe, kamenje sprečava rast vegetacije i trava, koje bi brzo opkolile prugu, a što može da bude opasno za vozove.

Tradicionalno, željeznički balast je napravljen od lomljenog kamena, kao što je granit ili krečnjak. Ovi materijali su tvrdi i izdržljivi, što ih čini pogodnim za upotrebu kao balast. Međutim, posljednjih godina se koriste i drugi materijali kao što su reciklirani beton i šljaka. Ovi materijali su često isplativiji od tradicionalnog lomljenog kamena, a mogu da budu i ekološki prihvatljiviji.

Proces polaganja balasta počinje uklanjanjem starog balasta. Stari balast se utovaruje u kamione i odvozi radi odlaganja ili ponovne upotrebe. Kada se stari balast ukloni, put se pregleda da li ima oštećenja ili nedostataka koje je potrebno popraviti prije nego što se postavi novi balast.

Nakon što je stavljanja novog balasta, put se ponovo pregleda. Sve prepravke koje treba da se izvrše se vrše u ovoj fazi. Kada se pruga smatra bezbjednom, vozovi mogu ponovo da krenu po njoj.

Pogledajte detaljnije u videu:

(MONDO)

Izvor: Mondo