Jedan dio kupaca bez električne nergije

18.12.2022. - Aktuelno

U nedelju ujutro, oko 2 časa, na raskršću ulica Lozničke i Drinske,došlo je do saobraćajne nezgode i tom prilikom je nesavjesni vozač automobilom udario u trafo stanicu 10/0,4 kV „Save Jovanovića“ i totalno je uništio.

Zbog toga je van sistema pet trafo stanica i jedan broj kupaca je bez električne energije.


Radnici „Elektro-Bijeljine“ su noćas izašli na teren i nadljudskim naporima su uspjeli da iz alternativnih pravaca dovedu električnu energiju do jednog broja kupaca, a na pomenutoj lokaciji je i direktor „Elektro-Bijeljine“ Marko Mihajlović, koji je upoznat sa svim detaljima i pruža podršku dežurnim ekipama.

Uništena trafo stanica je uklonjena sa svog mjesta, a dežurne ekipe „Elektro-Bijeljine“ će u popodnevnim časovima nastojati da obezbjede električnu energiju svim kupcima u Lozničkoj ulici i Golom Brdu.

Bijeljina.com