Kako steći njemačko državljanstvo za tri godine?

26.05.2024. - Aktuelno

​Otprilike 5.3 miliona stranaca živi u Njemačkoj više od 10 godina, a da nisu njemački državljani – novi Zakon o državljanstvu iz 2024. (StAG 2024) njima otvara nove mogućnosti.

Njemački Bundestag izglasao je opsežnu izmjenu zakona o sticanju njemačkog državljanstva. Konačni zakon stupa na snagu 27. juna 2024.

Reforma njemačkog zakona o državljanstvu stupiće na snagu 27. juna 2024. godine. Zakonodavac se odlučio na opsežne promjene, pri čemu valja istaketi dvije ključne tačke.

Reformom će se skratiti period boravka u Njemačkoj koje je inače potrebno za naturalizaciju sa sadašnjih 8 na 5 godina. Osim toga, Njemačka će generalno prihvatiti višestruko državljanstvo (dvojno državljanstvo) u budućnosti, piše “Fenix-magazin”.

Podnosilac zahtjeva ubuduće se više neće morati odreći državljanstva zemlje porijekla.

Nadležna tijela za naturalizaciju u okružnoj kancelariji mole građane da ne podnose nikakve upite ili zahtjeve prije nego što promjene stupe na snagu.

Kraći rok naturalizacije

U većini slučajeva novi propisi olakšavaju naturalizaciju – ali mogu i postrožiti stvari. Ovo je takođe važno za tekuće postupke naturalizacije.

U pravilu se računa pravna situacija u trenutku naturalizacije, a ne pravna situacija u trenutku podnošenja zahtjeva.

Skraćen period naturalizacije

Prije je standardna naturalizacija bila moguća nakon osam godina ili, u slučaju posebne integracije, nakon šest ili sedam godina (članak 10. stavak 3. StAG). Ti su periodi sada skraćeni na tri ili pet godina.

Ubuduće će imigranti s posebnim integracijskim postignućima moći dobiti njemačko državljanstvo nakon samo tri godine. Ta postignuća uključuju profesionalni i akademski uspjeh kao i građanski angažman.

Dvojno državljanstvo

Prije se obično moralo odreći starog državljanstva nakon naturalizacije. Izuzeci su bili rijetki. Ako su njemački državljani htjeli prihvatiti državljanstvo druge države, gubili su njemačko državljanstvo ako prethodno nisu podnijeli zahtjev za takozvanu dozvolu zadržavanja državljanstva. Ti će propisi sada biti izbrisani bez zamjene. Dvojno državljanstvo sada je moguće.

Djeca rođena u Njemačkoj od roditelja stranaca

Ako je barem jedan strani roditelj legalno boravio na saveznoj teritoriji više od pet godina, djeca rođena u Njemačkoj ubuduće će dobiti njemačko državljanstvo.

Ali budite oprezni: ova se uredba ne primjenjuje retroaktivno na djecu koja su rođena na saveznoj teritoriji prije stupanja na snagu novog zakona.

Novi propisi za takozvanu “generaciju gostujućih radnika” i ugovorne radnike DDR-a

Ubuduće stariji stranci iz takozvane generacije gostujućih radnika koji žive na saveznoj teritoriji od 1974. ili bivši ugovorni radnici DDR-a neće morati priložiti dokaz o pismenom ispitu njemačkog jezika i mogu se naturalizovati bez pismenog ispita naturalizacije. Strogi zahtjevi za osiguranje života takođe će biti smanjeni za ove podnosioce zahtjeva.

Sredstava za život

Ovdje novi zakon predviđa strože propise u odnosu na prethodne propise. Naturalizacija je sada moguća samo u nekoliko izuzetaka ako se ne možete uzdržavati iz vlastitih sredstava.

Osobe s niskim primanjima, zaposlenici na malim poslovima, starije i bolesne osobe stoga će teže ispuniti uslove za naturalizaciju.

Pretrpane kancelarije, duga čekanja

Iako obrada zahtjeva za naturalizaciju statistički traje samo oko šest sati, čekanje od 2-3 godine između zahtjeva i naturalizacije nažalost nije neuobičajeno u Njemačkoj.

Novi zakon o državljanstvu proširuje krug onih koji ispunjavaju uslove i stoga će dovesti do više zahtjeva za naturalizaciju u kratkom i srednjem roku.

Ako opštinske vlasti za državljanstvo ne rasporede više osoblja, vrijeme čekanja će se vjerovatno nastaviti povećavati.

Pogođeni kojima je hitno potrebno njemačko državljanstvo tada se moraju obratiti sudu, navode njemački mediji, a prenosi “Večernji“.

Izvor: Nezavisne