Od čega zavisi zdrava porodična atmosfera

04.01.2024. - Zanimljivosti

Reči kao što su “zdravo“ ili “nezdravo“ postale su tako uobičajene, ali malo ko od nas može opisati karakteristike koje su potrebne za upotrebu ovih riječi kada govorimo o porodici i odnosu između roditelja i djeteta.

zanimljivosti

Stoga, hajde da vidimo šta psiholozi kažu – koji su to temelji zdrave porodice?

Poštovanje emocionalnih i fizičkih granica

Djeca imaju pravo na privatnost i svi članovi porodice to moraju da razumiju i poštuju. U zdravim porodicama, roditelji većinu emocionalnog “posla” obavljaju modelirajući empatiju, samokontrolu i odgovarajuća ponašanja kao odgovor na različite emocije ili stres.

Želite da stvorite odnos u kojem će vam se vaše dijete povjeravati, a ne onaj u kojem ćete imati potrebu da mu “preturate” po svesci ili sobi.

Sagledavanje svakog člana porodice kao pojedinca sa mišljenjem

Svima je dozvoljeno da imaju svoje mišljenje i svi članovi porodice treba da poštuju i dopuštaju da se ta mišljenja iznose, bez obzira na to ko donosi konačnu odluku.

U porodicama u kojima ima malo prostora za različita mišljenja, uobičajeno je da djeca odrastaju u odrasle koji ne znaju ko su i ne znaju svoj identitet.

Kada vas uvijek uče kako i šta da mislite, normalno je da ne znate kako to da uradite sami.

Postavljanje dosljednih, pravičnih pravila i očekivanja prilagođenih uzrastu

Sve porodice imaju pravila, ali pravila koja nisu dosljedna ili nisu prikladna uzrastu djeteta stvaraju okruženje prepuno konfuzije i haosa.

Djeca još uvek rastu i uče, tako da očekivanja od njih ne bi trebalo da budu ista kao njihova očekivanja od sebe ili drugih odraslih.

Ispunjavanje potreba svake osobe na odgovarajući način

Morate da znate svoje uloge. Roditelji pružaju emocionalnu brigu o deci, ne obrnuto.

Koliko god da ste tužni ili rastrojeni, ne smijete dozvoliti da djetetu ne pružate roditeljsku brigu ili da ono preuzima vašu ulogu.

Zdravo opraštanje

Članovi porodice razumiju da smo svi mi ljudi koji učimo i rastemo. Konflikt se rješava na odgovarajući i bezbijedan način, a odrasli modeliraju odgovarajuće načine za rješavanje nesuglasica i sporova.

Zdrave porodice istražuju greške da bi ih razumjele i poboljšale, umjesto da posramljuju druge zbog njih. Djeca razumiju da će biti kažnjena za neprihvatljivo ponašanje, ali da će im biti oprošteno.

Izvor: Ona.rs / Autor: N.K.