Prijeti se smjenama i smanjenjem plata

16.01.2024. - Privreda

Manje kiše u julu, avgustu i septembru ove godine pomoglo je Javnom preduzeću “Šume Republike Srpske” da gubitak od 5,112 miliona KM, koliko je iznosio na kraju juna 2023, spusti na 413.651 KM na kraju septembra.

Responsive image

Ali, iako ovo nekima djeluje zadovoljavajuće, treba podsjetiti da su na kraju septembra 2022. godine, “Šume” bile u dobitku od 7,754 miliona KM.

Takođe, zaključno sa 30. septembrom ove godine, čak polovina organizacionih jedinica (16 od 32) poslovala je negativno, zbog čega su i resorni ministar, ali i prvi čovjek “Šuma RS” najavili rezove, kako na rukovodećim mjestima, tako i na platama.

“U trećem kvartalu ove godine, vremenski uslovi, a time i proizvodnja i realizacija šumskim drvnih sortimenata (ŠDS) su se popravili, ali još nedovoljno. U odnosu na isti period 2022. godine, realizacija ŠDS je manja za 122.172 m3, što je cca 15 miliona KM. U odnosu na plan, realizacija ŠDS je manja za 317.116 m3, što je cca 35 miliona KM”, navodi se i Izvještaju o finansijskom poslovanju JP “Šume RS”, koji potpisuje Nenad Koprivica, izvršni direktor za finansijsko-računovodstvene poslove.

Treba istaći da je od kraja juna do kraja septembra, sedam šumskih gazdinstava (ŠG) iz negativnog rezultata prešlo u pozitivno, dok je istovremeno jedno gazdinstvo iz “plusa” otišlo u “minus”. Osam ŠG zadržalo je pozitivno poslovanje od polovine ove godine, a čak 15 je ispred svog poslovnog bilansa zadržalo znak “minus”

Kada se uzme u obzir kompletan finansijski rezultat poslovanja “Šuma RS”, on kaže da su ukupni prihodi svih organizacionih jedinica od 1. januara do 30. septembra 2023. godine iznosili 176.754.707 KM, dok su rashodi dostigli 177.168.358 KM.

Iz ovog proizlazi podatak sa početka ovog teksta, a to je da se u odnosu prihodi – rashodi bilježi gubitak od 413.651 KM.

Ubjedljivo najbolje poslovanje imaju šumska gazdinstva “Romanija” Sokolac i “Jahorina” Pale, čiji je profit na kraju septembra bio 2,417 miliona KM, odnosno 1,319 miliona KM.

A od 16 organizacionih jedinica koje su poslovale negativno i čiji je ukupni gubitak iznosio 6,621 milion KM, najteža situacija je u ŠG “Vrbanja” Kotor Varoš, “Doboj” iz Doboja, “Panos” Višegrad i CSRP Doboj, a samo one su napravile gotovo polovinu gorepomenutog gubitka (2,968 miliona KM).

“Navedeni organizacioni dijelovi nisu u stanju obezbjeđenja ni proste reprodukcije i ovaj period godine nisu ‘preživjeli’ zahvaljujući rezultatima svoga rada i poslovanja”, piše u Izvještaju o finansijskom poslovanju.

Nenad Pezerović, direktor ŠG “Vrbanja” Kotor Varoš, koje je na kraju septembra imalo gubitak od 736.000 KM, kaže za “Nezavisne novine” da će na kraju ove godine situacija biti nešto bolja.

“Uspjeli smo popraviti stanje u odnosu na kraj devetog mjeseca, gubitak bi trebalo da bude ispod 500.000 KM”, naveo je Pezerović.

Komentarišući situaciju, Savo Minić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, nedavno je kazao da 11 gazdinstava značajno posluje pozitivno, ali će Ministarstvo reagovati zbog gubitaša.

“Kažu da su svi ministri, kako je koji dolazio, imali želju da to urede, ja neću odustati. Sa 12. mjesecom, za sve koji nisu pozitivno poslovali mora jedna od mjera da bude promjena menadžmenta. Dakle, jedna od mjera su smjene”, poručio je Minić.

Na ovu poruku Pezerović nije imao konkretan stav. Kaže da ŠG “Vrbanja” nije jedino koje je u problemu.

“Ne znam, zaista, većina ŠG je u takvom stanju. Ne plašim se smjene, ne znam šta bih ti rekao na to”, poručio je Pezerović.

A reakcije sprema i uprava preduzeća. Slaven Gojković, vršilac dužnosti direktora ‘Šuma RS’ naložio je direktorima svih organizacionih jedinica (OJ) da učine sve da poprave situaciju te im je “skrenuo pažnju” na to da, ukoliko ne bude tako, moraju povesti računa o tekućim i svim drugim troškovima, uključujući i plate radnika.

“Ako nema proizvodnje, onda nema prihoda, a tada je problem i plaćanje, pa i plate za radnike. Prevashodni cilj zaključka koji smo nedavno donijeli, a koji se odnosi na Proizvodno-finansijski plan od početka ove godine pa do kraja novembra, nije da se smanje plate radnicima, i to je zadnja mjera. Željeli smo da upozorimo one organizacione jedinice koje posluju loše na to šta slijedi ako se ne završi plan. Bolje da imamo i redovne plate, pa i da su manje. Ali, moramo da se uozbiljimo”, kazao je Gojković za “Nezavisne novine”.

Poručuje da je svjestan da određene OJ neće uspjeti dostići zacrtani plan proizvodnje i da će u njima biti povučene sigurno određene mjere.

“Ova godina, posebno prva polovina, bila je katastrofalna za preduzeće. Situacija se značajno popravila i vjerujem da ćemo na kraju godine imati pozitivno poslovanje”, zaključio je Gojković.

Izvor: Bl portal