„Ne možemo imati drvo koje u javnom preduzeću košta 130 KM, a na tržištu 270“

28.01.2024. - Privreda

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Savo Minić rekao je da institucije Srpske neće dopustiti da se stranci, koji pokušavaju Srpskoj oduzeti imovinu, upliću u domaću politiku.

Responsive image

Minić je naglasio kako je to nedopustivo i da je Ministarstvo nadležno za šume, vode ipoljoprivredno zemljište.

“To smo uknjižili na Republiku Srpsku”, rekao je Minić.

Minić naglašava i da je nedopustivo da nelegalni visoki predstavnik donosi akt kojim se derogira najozbiljnije pravo, a to je pravo vlasništva.

“Ne znam zašto nas tjeraju stalno do te zadnje linije gd‌je ćemo morati radikalno da odreagujemo i gd‌je ćemo morati ući u neke političke procese da zaštitimo Republiku Srpsku”, izjavio je Minić.

Minić je napomenuo da bez imovine nema ni Republike Srpske.

Govoreći o smjenama u šumskim gazdinstvima, Minić je naveo da je to jedna od mjera da bi preduzeće Šume Republike Srpske pozitivno poslovalo.

“To je već 14 šumskih gazdinstava gdje je promijenjeno rukovodstvo. To je jedna od mjera koje se moraju kumulativno uraditi da bi imali pozitivno poslovanje javnog preduzeća Šume Srpske”, rekao je Minić.

Minić je dodao da će nastaviti da traži odgovornost za svaki loš rezultat.

“Ne možemo imati drvno-šumski sortiment koji košta 120 ili 130 KM po kubiku sa javnim preduzećem, a na slobodnom tržištu je 260 ili 270 KM, i onda neko kaže, zbog ove najniže cijene rada – ja ću otići u Federaciju BiH. Izvolite, ali ovd‌je imate nešto duplo jeftinije”, rekao je Minić.

Minić je naglasio da je važna cjelovita primjena informacionog sistema, veća kontrola, transparentnost ugovora i konkurentna cijena drvno-šumskih sortimenata.

Izvor: Srpska info