Predstavnici Ministarstava poljoprivrede dali svoj doprinos

21.03.2024. - Poljoprivreda

U okviru obilježavanja 21. marta Svjetskog dana šuma, predstavnici Ministarstava poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske dali su svoj doprinos u akciji pošumljavanje, u saradnji sa preduzećem “Standard” Prnjavor.

Naime, ovo preduzeće je nabavilo 1000 sadnica smrče od Centra za sjemensko rasadničku proizvodnju Doboj, koje su radnici “Šuma Republike Srpske” posadili u rejonu Velike Ukrine na površini od 0,4 hektara.

Podsjećamo, Ministarstvo je u saradnji sa “Šumama Republike Srpske” tokom prethodnog perioda realizovalo ovakve inicijative podnesene od strane društveno odgovornih kompanija kao što su “Petroprojekt” Bratunac i NLB banka Banjaluka, te ovim putem pozivaju sve ostale zainteresovane da se uključe.

Bijeljina.com