Lalić sa delegacijama jugoistočne Evrope o poljoprivredi

08.11.2023. - Poljoprivreda

Pomoćnik ministra poljoprivrede Saša Lalić i načelnik Ostoja Šinik učesnici su godišnjeg radnog sastanka ministara, odnosno šefova delegacija nadležnih za poljoprivredu i ruralni razvoj u jugoistočnoj Evropi, čiji su domaćini Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Stalna radna grupa za regionalni ruralni razvoj (SWG) koji se održava na Jahorini.

lali___sa_delegacijama_jugoisto__ne_evrope_o_poljoprivredi65.jpeg

Na skupu se razgovara o različitim aspektima regionalne saradnje u poljoprivredi i ruralnom razvoju, kako bi se ubrzao proces integracije u Evropsku uniju.

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH će od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore preuzeti predsjedavanje Skupštinom Stalne grupe za 2024. godinu.