Kontinuirano otvaramo nove teme o saradnji sa Srbijom

21.06.2024. - Poljoprivreda

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Savo Minić izjavio je da se kontinuirano otvaraju nove teme o saradnji sa resornim ministarstvom iz Srbije, uz već postojeću saradnju koja je ozvaničena i posredstvom tri dokumenta koja su potpisana u okviru Svesrpskog sabora.

Minić je istakao da neki od memoranduma i sporazuma predstavljaju nastavak saradnje, prije svega u oblasti riječnih tokova i gazdovanju vodnim dobrima.

On je naveo da je dogovorena saradnja u oblasti agrarnih plaćanja, prije svega kada je riječ o razmjeni iskustava o propisima i procedurama donošenja akata, te usklađivanju sa evropskim propisima, ali i implementaciji IPARD programa.

“Srbija je koristeći IPARD program unaprijedila određene stvari i pozitivne prakse ćemo prenijeti u Republiku Srpsku”, poručio je Minić.

On je dodao da će se primjenjivati i modalitet koji Srbija ima u smislu utvrđivanja poljoprivrednih površina, odnosno zasijanih kultura, što će doprinijeti lakšem obračunu i uz manje administracije i veću pravičnost olakšati poljoprivrednicima ostvarivanje prava.

Minić je posebno istakao segment zajedničkog nastupa na trećim tržištima, posebno u drvoprerađivačkom sektoru, jer je to jedan od najznačajnijih resursa u Republici Srpskoj.

“Razgovarali smo o nivelisanju cijena drvno-šumskih sortimenata da bi finalisti i polufinalisti imali realne i približne ulazne cijene. Sada je u Srpskoj, posebno kada je riječ o hrastu i bukvi, cijena mnogo niža nego u okruženju. Njihovi drvoprerađivači žele da se to uskladi i to je dobar potez koji predstavlja preduslov za zajedničku saradnju i izlazak na treća tržišta”, rekao je Minić.

On je dodao da su sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije razgovarali i o priznavanju određenih sertifikata, poput onih koje izdaje Veterinarski institut “Dr Vaso Butozan”, a koje se odnose na propratnu dokumentaciju za meso i prerađevine od mesa.

Minić je naveo da će saradnja biti unaprijeđena i u segmentu lovstva, prije svega lovnog turizma, te će biti dogovorena i sjednica lovačkih saveza Srbije i Srpske.

“Sa Srbijom, koja je naš najveći spoljnotrgovinski partner, želimo omogućiti još lakši promet roba, usluga i ljudi, ali i unaprijediti saradnju u svakom segmentu dva ministarstva”, istakao je Minić.

On je nagalsio da je Svesrpski sabor izuzetno značajan za srpski narod koji živi ne samo na ovim prostorima već i šire u smislu većeg integrisanja i saradnje.

Izvor: Agencije