Završeno Savjetovanja doktora veterinarske medicine Republike Srpske

12.06.2024. - Poljoprivreda

Nakon uspješno završenog 29. Savjetovanja doktora veterinarske medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem u organizaciji Veterinarske komore Republike Srpske, na kome je učešće uzelo preko 300 doktora veterinarske medicine iz zemlje i okruženja, kontinuitet edukacija se nastavlja.

Juče i danas u organizaciji Društva doktora veterinarske medicine Republike Srpske, organizovan je seminar na temu: “Doktori veterinarske medicine u službi javnog zdravlja, blagostanja i napretka” Donji Žabar-Šamac, sa učešćem i posjetom nastavnika i studenata Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu.

“Primat ovakvih skupova je na edukaciji doktora veterinarske medicine i subjekata u poslovanju sa hranom životinjskog porijekla. Takođe, veliki značaj je i na afirmisanju veterinarske medicine kao službe od javnog interesa za Republiku Srpsku, što ministarstvo prepoznaje i podržava, izjavo je pomoćnik ministra za veterinarstvo Negoslav Lukić.

Bijeljina.com