Predstvanici Ministarstva poljoprivrede održali sastanak sa delegacijom Austrije

10.04.2024. - Poljoprivreda

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, ugostilo je delegaciju Republike Austrije na čelu sa direktorom Uprave za veterinarstvo i bezbjednost hrane Republike Austrije dr Ulrihom Hercogom, i načelnikom Instituta za zdravlje životinja, austrijske agencije za zdravlje i bezbjednost hrane (AGES), prof dr Fridrihom Šmolom. 

Tokom sastanka pomoćnik ministra za veterinarstvo Njegoslav Lukić upoznao je austrijske predstavnike o trenutnoj epizootiološkoj situaciji u Srpskoj, kao i koracima koje preduzima ovaj Resor u cilju daljeg usklađivanja legislative iz oblasti veterinarstva i bezbjednosti hrane sa propisima Evropske unije, s obzirom da je BiH dobila kandidatski status. 

Takođe, dogovorena je saradnja između Veterinarskog instituta Republike Srpske “Dr Vaso Butozan” i austrijske agencije za zdravlje i bezbjednost hrane, u oblasti laboratorijske dijagnostike kao i drugi vidovi saradnje i podrške.

Nakon ovog sastanka, te posjete Veterinarskom institutu Republike Srpske “Dr Vaso Butozan”, delegacija iz Austrije je otputovala za Beograd u cilju posjete Upravi za veterinu Srbije.

Bijeljina.com