Za investicije u poljoprivredi 64 miliona KM

16.04.2024. - Poljoprivreda

Za investicije u poljoprivredi u prošloj godini biće isplaćeno rekordnih 64 miliona KM, što je do sada najveća podrška investicijama u istoriji poljoprivrede Republike Srpske, istakao je u intervjuu za „Novosti“ direktor Agencije za agrarna plaćanja Republike Srpske Mitar Lazić. On kaže da će najveći dio novca biti izdvojen za kupovinu traktora – preko 28 miliona KM, te za poljoprivredne priključke 13,3 miliona KM.

Za šta su poljoprivrednici još konkurisali i koje investicije su podržane?

Lazć: Značajnije investicije koje smo podržali su one u stočarstvu za koje je izdvojeno devet miliona KM, te investicije u skladištenje i preradu čime je podržana i naša prerađivačka industrija -9,3 miliona KM. Za investicije u biljnu proizvodnju izdvojeno je 2,7 miliona KM.

Za koje mjere kapitalnih investicija vlada najveće interesovanje u 2024. godini?

Lazić: Prema do sada unesenim podacima, korisnici i dalje izražavaju najveće interesovanje za poljoprivrednu mehanizaciju. Do sada je unesena 271 prijava za traktore i 926 prijava za poljoprivredne priključke odnosno 1360 pojedinačnih priključaka, a zaprimljena je i jedna prijava za kombajn. Interesovanje je izraženo i za opremu u stočarskoj proizvodnji 101 prijava, izgradnju objekata u stočarstvu 24 prijave, nabavku priplodnog materijala u stočarstvu 28 prijava. Kad je biljna proizvodnja u pitanju, najveće interesovanje je za izgradnju sistema za navodnjavanje 105 prijava, izgradnju plastenika 41 i podizanje protivgradnih mreža 22 prijave. Korisnici će ulagati i za investicije u skladištenje i preradu poljoprivrednih proizvoda, te je za ovu mjeru prijavu podnijelo 45 korisnika, a od ove godine subvencionišemo i postavljanje solarnih panela na proizvodnim objektima, za šta smo do sada primili sedam prijava.

Koliki povrat sredstava poljoprivrednici mogu da očekuju u odnosu na ulaganja?

Lazić: Podrška je najveća za postavljanje protivgradnih mreža gdje na ukupna sredstva za ovu investiciju povrat sredstava iznosi 70 odsto od vrijednosti investicije. Procenat podrške za nabavku kvalitetno priplodnih nazimica i nerastova iznosi 60 odsto od vrijednosti investicije, čime ćemo značajno pomoći ponovno pokretanje proizvodnje u svinjarstvu koja je narušena afričkom kugom svinja koja nas je zadesila. Procenat podrške za ostale mjere kapitalnih investicija ostaje na prošlogodišnjem nivou u iznosu od 40 odsto, odnosno 50 odsto za poljoprivrednike mlađe od 40 godina i za žene, kao i za imanja na nadmorskoj visinu na i iznad 600 metara, te za organsku proizvodnju i za kupovinu mehanizacije koja je proizvedena u Republici Srpskoj.

Treba napomenuti da se ovo odnosi na komercijalna gazdinstva dok je procenat podrške za nekomercijalna gazdinstva između 20 i 25 odsto.

Koliko jedan poljoprivrednik može najviše dobiti sredstava po osnovu investicija?

Lazić: Limiti u finansijskom smislu su ostali isti i jednaki za sve vrste investicija. To je 50.000 KM za nekomercijalna gazdinstva, 100.000 za komercijalna gazdinstva i 200.000 KM za pravna lica i preduzetnike, po jednom osnovu.

Da podsjetimo do kada traje javni poziv za kapitalne investicije, i koji su preduslovi da se konkuriše na isti?

Lazić: Javni poziv je objavljen 28.marta i otvoren je još do 17.aprila. Uslovi koje korisnici treba da ispune su da obavezno godišnje ažuriraju podatke u Registru poljoprivrednih gazdinstava-APIF, a korisnici koji se tek registruju da izvrše prijavu odnosno registraciju.

Osim toga, obavezna je prijava doprinosa, izmirenje obaveza po osnovu naknade za protivgradnu zaštitu za opštine koje su pokrivene sistemom protivgradne zaštite i naravno da se podnese prijava u propisanom roku.

Da li je bilo nekih korekcija u odnosu na prošlogodišnji Javni poziv, ako jeste koje su?

Lazić: Jedna od najvećih izmjena je da od ove godine ne finansiramo troškove po osnovu PDV-a, tako da ćemo za sve mjere podrške prihvatiti račune, ali bez iznosa PDV-a.Povećali smo procenat podrške za postavljanje protivgradnih mreža sa 50 na 70 odsto, zatim povećali smo i podršku za nabavku kvalitetno priplodnih nazimica i nerastova na 60 odsto od vrijednosti investicije. Nove mjere su podrška postavljanju solarnih panela na proizvodnim objektima, te podrška investicijama u zemljane lagune obložene folijom. Novost je i da korisnici koji su investirali u nabavku traktora u posljednje tri godine ne mogu aplicirati u 2024. godini za nabavku traktora, izuzev korisnika koji imaju više od 150 hektara obradivog poljoprivrednog zemljišta upisanog u Registar poljoprivrednih gazdintsva. Novoregistrovana gazdinsta mogu kupiti traktor jačine do 50 kilovata, podrška za opremu u stočarstvu može biti samo po jednom osnovu. Primjera radi ako se nabavlja muzni robot u stočarstvu nije moguće ostvariti i podsticaj za nabavku opreme za pčelarstvo.

Koje su sve kapitalne investicije podržane kroz ovaj javni poziv?

Lazić: Investicije u poljoprivrednu mehanizaciju, sto¬čar¬sku proizvodnju,biljnu proizvodnju, investicije za preradu poljoprivrednih proizvoda, u adaptaciju, izgradnju i opremanje ribogojilišta, kao i investicije u solarne panele na proizvodnim objektima. Pravo na ostvarivanje podsticaja po ovom pravilniku imaju korisnici podsticaja koji su izvršili ulaganja od 1. januara 2024. godine. Rok za realizaciju investicija i dostavljanje zahtjeva za isplatu je 30. septembar 2024. godine.

Izvor: novostiplus.org