Minić otvorio Međunarodnu konferenciju „Dani IGP“

22.04.2024. - Poljoprivreda

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Savo Minić otvorio je danas u Banjaluci Međunarodnu konferenciju „Dani IGP“ u Republici Srpskoj. 

Ministar Minić je istakao da bi obavljanje poslova upravljanja poljoprivrednim, šumskim i vodnim zemljištem bilo gotovo nemoguće bez korišćenja geo-prostornih podataka kao i savremenih alata za njihovu obradu. 

Činjenica da je preko 90% teritorije RS pod šumskim i poljoprivrednim zemljištem, govori da Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ima veliku ako ne, najveću potrebu za korišćenjem geoprostornih podataka. 

Naime, u proteklom periodu Ministarstvo je sa Republičkom upravom za geodetske i imovinsko – pravne poslove Banja Luka, 2020. godine zaključilo Sparazum o elektronskoj razmjeni podataka, putem WMS servisa.  

Zahvaljujući dobroj saradnji sa RUGIPP, Ministarstvo je u potpunosti sprovelo Sporazum o elektronskoj razmjeni podataka, te je na temelju toga uspostavilo:

  • zemljišni-informacioni sistem (ZIS), 
  • kontinuiranu kontrolu obradivih površina i uzgoja određenih kultura za koje se isplaćuju sredstva podsticaja i 
  • fitosanitarni registar. 

Uspostavljanjem zemljišno-informacioni sistema (ZIS-a), učinjen je veliki iskorak u vođenju evidencija i načinu upravljanja poljoprivrednim zemljištem u svojini Republike Srpske. Naime, Ministrstvo ima pristup ažurnim katastarskim podacima o svim parcelama zemljišta u svojini Republike Srpske i mogućnost uvida na koji način se to zemljište koristi (digitalni katastarski plan, geolokacija parcele, orto-foto snimak). 

U narednom periodu Minisarstvo ima obavezu da uspostavi zemljišni-informacioni sistem u šumarstvu i novi registar poljoprivrednih gazdinstava. Uspostavljanje ovih sistema neće biti moguće bez geo-prostornih podataka RUGIPP.

Bijeljina.com