Inspekcija pojačala kontrolu obilježavanja i kretanja domaćih životinja i prometa mesa

09.04.2024. - Poljoprivreda

U cilju sprečavanja ponovnog izbijanja afričke kuge svinja, te nelegalnog transporta i klanja životinja, republička veterinarska inspekcija u saradnja sa opštinskom/gradskom veterinarskom inspekcijom provodi pojačane kontrole obilježavanja i kretanja domaćih životinja, te prometa mesa za javnu potrošnju, saopšteno je iz Inspektorata Republike Srpske.

Kako su naveli, u protekle dvije sedmice realizovana je akcija u dijelovima Republike Srpske, u kojima obzirom na prethodnu epizootiološku situaciju postoji veći rizik od nelegalnog prometa svinja i svinjskog mesa.

“Kontrolom je do sada obuhvaćeno 38 objekata, od čega su u 25 slučajeva utvrđene nepravilnosti, te su izrečene upravne mjere u cilju otklanjanja utvrđenih propusta i novčane kazne u iznosu od 7.000 KM. U narednom periodu pojačane kontrole biće nastavljene na teritoriji cijele Republike Srpske”, kazali su iz Inspektorata.

Takođe, pojasnili su da je primarna svrha pojačanih inspekcijskih kontrola suzbijanje širenja zaraznih bolesti životinja, od kojih su mnoge zoonoze, što znači da se prenose i na ljude, te pored ogromne štete za stočarstvo i prehrambenu industriju predstavljaju ozbiljan rizik i za zadravlje ljudi.

U skladu sa navedenim, kako ističu, jedini adekvatan način za stavljanje pod kontrolu zaraznih bolesti životinja jeste kontrolisano kretanje i transport životinja, te promet namirnica životinjskog porijekla u skladu sa propisima i pod nadzorom nadležnih organa.

“Sve životinje na domaćim farmama obavezno moraju biti obilježene i za iste u pogledu zdravstvenog stanja trebaju biti provedene mjere propisane od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Takođe, prometovati se mogu samo životinje koje su obilježene i koje imaju Uvjerenje o zdravstvenom stanju kojim se dokazuje da su životinje zdrave i da potiču sa područja gdje nema zaraznih bolesti, te da je dozvoljen transport životinja”, poručuju iz Inspektorata.

Osim toga, dodaju da kada je riječ o mesu i namirnicama životinjskog porijekla koje se prometuju u mesnicama, ugostiteljskim objektima i drugim objektima za javnu potrošnju, isto može poticati samo iz objekata za klanje i preradu mesa koji su odobreni za tu djelatnost i koji su pod nadzorom veterinarske inspekcije. Meso, odnosno proizvodi, moraju biti pregledani od strane ovlaštenog veterinara i obilježene pečatom veterinarske inspekcije, koji predstavlja kontrolni broj klaonice ili objekta za preradu mesa.

“Ovim putem apelujemo i na građane koji uzgajaju svinje za sopstvene potrebe, da se u toku uzgoja i klanja pridržavaju preventivnih mjera za sprečavanje širenja bolesti, propisanih od strane resornog ministarstva, posebno u područjima koja su ranije okarakterisana kao ugrožena. Definisane mjere nisu komplikovane za provođenje i zahtijevaju minimum lične odgovornosti pojedinaca, a u cilju opšteg dobra”, zaključili su iz Inspektorata.

Bijeljina.com