Panel diskusija o rezultatima i izazovima u primjeni Zakona o zaštiti žrtava ratne torture u Republici Srpskoj

21.02.2024. - Najave

„Pet godina primjene Zakona o zaštiti žrtava ratne torture u Republici Srpskoj – rezultati i izazovi“ tema je panel diskusije, koja će sutra u Bijeljini okupiti predstavnike relevantnih ministarstava, akademske zajednice i organizacija civilnog društva.

Tom prilikom će biti prezentovani i preliminarni nalazi i preporuke analize naslovljene „Izazovi i implementacija Zakona o zaštiti žrtava ratne torture Republike Srpske“, koja, između ostalog, pruža osvrt na pitanja u kojoj mjeri je zakonodavstvo odgovorilo na potrebe žrtava i ispunilo garantovana prava, te gdje ima prostora za poboljšanje. Kao podsjetnik, Zakon o zaštiti žrtava ratne torture u Republici Srpskoj donesen 2018. godine predvidio je rok od pet godina za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje statusa žrtve. Taj rok je istekao u oktobru 2023.

Događaj organizuje Fondacija „Lara“ Bijeljina, Fondacija „Udružene žene” Banja Luka i organizacija TRIAL International sutra (četvrtak, 22. februara 2024. godine) u hotelu Drina, u ulici Kneza Miloša 1 u Bijeljini, sa početkom u 12:00 sati.

Izjave za medije su zakazane u 11:30 sati, a o temi će govoriti:

• Kenan Sadović, pravni savjetnik organizacije TRIAL International

• Dragana Petrić, programska koordinatorica, Fondacije „Lara ” Bijeljina

• Slađana Cvjetković, koautorica analize „Izazovi i implementacija Zakona o zaštiti žrtava ratne torture Republike Srpske”

Za više informacija, molimo vas da kontaktirate +387 33 263 505 ili [email protected].

.

Bijeljina.com