Šta uraditi ako vas napadne, odnosno ujede pas?

02.03.2024. - Magazin

Ako vas napadne, odnosno ujede pas, potrebno je da se obratite nadležnima, no da li znate kakva je procedura u tom slučaju?

U nastavku čitajte kako je to propisano u zakonu te kome da se obratite u slučaju napada psa.

Šta kad vas ujede pas lutalica?

Nakon što pas lutalica ujede osobu, potrebno je da se oštećeni odmah javi dežurnom ljekaru u Dom zdravlja, a ljekar će po službenoj dužnosti o tome obavijestiti nadležni MUP/Policijsku upravu, te će isti obaviti razgovor sa oštećenim. 

Zatim će biti obaviještena i veterinarska stanica kao i inspekcijska služba opštine.

Nakon što se završi liječenje, oštećeni ima dvije mogućnosti i to:

  • podnošenje zahtjeva opštini za naknadu štete i mirno rješavanje spora uz potraživanje adekvatne novčane satisfakcije za pretrpljene bolove i strah, ili  
  • eventualno pokrenuti postupak radi naknade štete podnošenjem tužbe nadležnom sudu, u tom slučaju najbolja opcija bila bi konsultacija sa kvalifikovanom osobom – advokatom.

Šta ako vas napadne vlasnički pas?

Vlasnici pasa dužni su da poštuju propise koji se odnose na način držanja i izvođenja kućnih ljubimaca na javne površine.

Svi vlasnici pasa dužni su da poštuju Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja, Pravilnik o držanju i zaštiti kućnih ljubimaca i odluke o načinu držanja i izvođenja kućnih ljubimaca na javne površine koje donose lokalne zajednice.

Posljednjih godina je primjetno da broj pasa kao kućnih ljubimaca iz godine u godinu raste, a samim tim se povećava i njihovo izvođenje na javna mjesta i to vrlo često opasnih životinja bez propisanih zaštitnih sredstava, poput povoca i zaštitne korpe.

Inače, u slučaju da vlasnik ima opasnog psa, mora ispunjavati sljedeće uslove: 

  • da se protiv njega ne vodi krivični postupak ili
  • da nije pravosnažno osuđivan za krivična djela mučenja i ubijanja životinja, te krivična djela protiv života i tijela, protiv sloboda i prava građana, protiv imovine, protiv polnog integriteta, protiv javnog reda i mira, protiv braka i porodice, kao i krivično djelo – nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga i druga krivična djela koja u sebi sadrže elemente nasilja,
  • da protiv njega nije pokrenut prekršajni postupak ili da nije pravosnažno kažnjavan za prekršaj iz oblasti zaštite životinja, javnog reda i mira i drugih prekršaja koji u sebi sadrže elemente nasilja,
  • da ne postoje druge okolnosti koje ukazuju da bi pas mogao biti zloupotrijebljen, pod uticajem češćeg i prekomjernog uživanja alkohola, konzumacije opojnih droga i drugih omamljujućih sredstava, poremećenih porodičnih odnosa, sukoba sa okolinom, agresivnog i ekscesnog ponašanja vlasnika,
  • da ima uslove za siguran smještaj opasnog psa i
  • da je podnio dokaze da je stariji od 21 godine i radnosposoban.

Koje su kazne u RS?

Prema Zakona o javnom redu i miru RS, ko bez nadzora i zaštitnih sredstava, suprotno propisima o držanju i zaštiti životinja, drži ili vodi životinje koje drugog mogu da prestraše ili povrijede ili ko na javnom mjestu zlostavlja životinje, kazniće se novčanom kaznom od 300 KM do 900 KM.

Takođe, ko bez povoca i zaštitne korpe na njušci drži ili vodi opasnog psa na javnim površinama kazniće se novčanom kaznom od 300 KM do 900 KM.

Takođe, prema Odluci o komunalnom redu u Banjaluci, ako pas ili mačka povrijede neko lice, vlasnik je dužan da o tome, odmah obavijesti organ uprave, nadležan za poslove veterinarske inspekcije, i da se, po nalogu tog organa, životinja smjesti u karantin, pod nadzorom doktora veterinarske medicine.

Više o svemu čitajte OVDJE i na sljedećem LINKU.

Izvor: Nezavisne / Autor: Nikolina Aleksić