SPC danas proslavlja Svetu mučenicu Julijanu

03.01.2024. - Kultura

Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas slave dan Svete mučenice Julijane i 630 mučenika s njom.

Responsive image

Sveta mučenica Julijana je ranohrišćanska svetiteljka koja je živjela u Nikomidiji krajem 3. vijeka. Iako je živjela u domu neznabožaca rano je čula propovijed nekog hrišćanina i povjerovala u Hrista i Boga.

Neki rimski senator Elevsije je bio njen vjerenik. Da bi ga odvratila od sebe, Julijana mu je rekla, da se neće udati za njega ako ne bude postao eparh toga grada. To mu je predložila misleći da nikada neće stići do te funkcije. Međutim, Elevsije se potrudio i postao eparh nikomidijski. Julijana mu je tada otkrila, da je ona hrišćanka i da ne može stupiti sa njim u brak, dok on ne primi njenu vjeru govoreći: “Šta nam vrijedi biti tjelesno ujedinjeni, a duhom razdijeljeni?”

Elevsije se tada iznervirao i tužio je njenom ocu. Otac ju je kritikovao i tukao, pa je onda predao eparhu na mučenje. U hrišćanskoj tradiciji se spominje da je Julijetu Isus Hristos iscijelio u tamnici i ona je izašla pred eparha potpuno zdrava. Eparh ju je potom bacio u zažarenu peć, međutim, vatra joj nije naudila. Vidjevši to mnogi su povjerovali u Isusa. U hrišćanstvo je prešlo pet stotina muškaraca i stotinu trideset ženskih.

Sve njih je eparh osudio na smrt i naredio da ih posijeku mačem. Na istu sudbinu osuđena je i Julijeta. Glava joj je odsječena 304. godine. U hrišćanskoj tradiciji se spominje da je Elevsija ubrzo stigla Božja kazna i da mu se na moru razbila lađa. Međutim, on se nije udavio nego isplivao na neko ostrvo, gdje su ga psi rastrgli i pojeli, piše Kurir.

Sveta mučenica Julijana smatra se zaštitnicom žena i djevojaka, ali i svih koji nepravedno pate i stradaju. Narodno vjerovanje kaže da će se damama danas ostvariti svaka želja koju zažele pominjući ime Svete Julijete i izgovarajući ovu molitvu:

“Tebe Ženiče moj ljubim i tražeći Te stradam, i raspinjem se i sahranjujem u krštenju Tvome. I stradam radi Tebe, da bih carstvovala s Tobom, i umirem za Tebe, da bih živjela s Tobom. Primi me kao činstu žrtvu, s ljubavlju žrtvovanu za Tebe. Njenim molitvama, kao Milostiv, spasi duše naše.”

Izvor: Bl portal