Slavimo proroka Malahija izgovorite mu ove riječi

16.01.2024. - Kultura

Srpska pravoslavna crkva, 16. januara slavi proroka Malahija. Bio je licem neobično lijep, pa su ga nazivali anđelom, kako zbog spoljašnje ljepote, tako i zbog duševne čistote. Po predanju, često je govori s anđelom – lice u lice, a ono što mu je anđeo javljao, mladi prorok je i proricao.

Responsive image

Ono što bi mu anđeo rekao, Malahija je prepričavao ljudima. Svijet je u prvo vrijeme bio sumnjičav, ali nakon što su Malahijina proročanstva počela da se ostvaruju, postao je nadaleko poznat i poštovan. Legenda kaže da je upravo ovaj prorok, 500 godina prije dolaska Hrista, predvidio dolazak Jovana Krsititelja. Smatra se posljednjim prorokom sve do dolaska Jovana Krstitelja.

U kasnijim godinama, bilo je i onih koji su tvrdili da i oni čuju glas anđela, ali nikada nisu mogli da im vide lice dok ih je, prema predanju, Malahija vidio u svoj njihovoj ljepoti i uzvišenosti. Ipak, svakako najpoznatije proročanstvo Svetog proroka Malahija je ono o strašnom sudu, kazni koja će zadesiti sve koji ne budu živjeli prema božijim zakonima i zapovjestima. Upravo ovo se smatra jedinim proročanstvom Svetog Malahija koje se još nije ostvarilo.

Malahija je umro u mladosti. Nakon njega, u Izraelu više nije bilo proroka sve do dolaska Jovana Krstitelja. Sve hrišćanske zajednice pamte ovog proroka.

Srpska pravoslavna crkva slavi ga 3. januara po crkvenom, a 16. januara po gregorijanskom kalendaru.Molitva ovom svecu kratka je i jednostavna, ali djelotvorna. Izgovorite mu ove reči:

“Proroka Tvoga Malahija, uspomenu Gospode slavimo, zato Te molimo, spasi duše naše”.

Izvor:Magazin Novosti