Kako se piše: FUGA ili FUGNA? Nedoumica koja muči mnoge

11.06.2022.

Pojedine riječi, njihovo pisanje ili izgovaranje, mogu da nam naprave ozbiljan problem


Kada su u pitanju ove dvije riječi, trebalo bi razmisliti o njihovom značenju, koje nas upućuje da one označavaju različite stvari.

Prva riječ fuga je pojam koji se javlja u muzici, a označava  princip u muzici koji nastaje tako što se muzičke imitacije slažu jedna za drugom. Riječ nam dolazi iz latinskog jezika, a u 17. vijeku dobija značenje koje ima danas.

Primjeri riječi fuga u rečenici:

Bahove fuge inspirisale su mladog umjetnika da komponuje svoju prvu kompoziciju.

Ta fuga podsjećala me je na dane provedene sa njim.

Ukoliko miješate ova dva pojma, razlog može biti i u tome što ste od majstora čuli za fugne. One su mjesto spoja, odnosno sastava, najčešće se koristi prilikom građevinskih radova. Ova riječ vodi porijeklo iz njemačkog jezika.

Primjeri reči fugna u rečenici:

Ove fugne nisu čiste, molim te, sredi to.

Dok je razgledao kupatilo, urezala mu se slika zelenih pločica i fugni između njih.

izvor:magazin.novosti/FOTO: Pexels