Danas obavezno nešto poklonite

22.09.2023. - Kultura

Danas slavimo svetog Joakima i Anu.

Sv. Joakim biješe sin Varpafira, iz kolena Judina, i potomak cara Davida. Ana biješe ćerka sveštenika Matana, iz kolena Levijeva, kao i prvosveštenik Aron. Taj Matan imaše 3 kćeri: Mariju, Soviju i Anu. Marija se udade u Vitlejem, i rodi Salomiju; Sovija se udade takođe u Vitlejem, i rodi Jelisavetu, majku sv. Jovana Preteče; a Ana se udade u Nazaret za Joakima, i u starim danima svojim rodi presvetu Bogorodicu Mariju. 50 godina življahu u braku Joakim i Ana, i bijehu besplodni.

Življahu bogougodno i tiho, i od svih prihoda svojih jednu trećinu samo upotrebljavahu na sebe, drugu razdavahu siromasima a treću žrtvovahu hramu. A bijehu imućni dobro. Jednom kada pod starost odoše u Jerusalim da prinesu žrtvu Bogu, ukori ih prvosveštenik Isahar govoreći Joakimu: „nisi dostojan, da se iz tvojih ruku primi dar, jer si bezdjetan“.

Tako i drugi, koji imahu djece, gurahu Joakima pozadi sebe kao nedostojna. To veoma ožalosti ove dve stare duše, te s velikom tugom vratiše se domu svome. Tada oboje pripadoše na molitvu Bogu, da i na njima učini čudo kao nekad na Avramu i Sari, i podari im jedno čedo za utjehu u starosti. Bog im posla angela svoga, koji im objavi rođenje „kćeri preblagoslovene, kojom će se blagosloviti svi narodi na zemlji, i kroz koju će doći spasenje svijetu“. I odmah Ana zače i u 9. mjesecu rodi sv. Djevu Mariju. Sv. Joakim požive na zemlji 80 a Ana 79 godina, i predstaviše se Gospodu.

Rasuđivanje na današnji dan kaže:

Milostinju ne treba davati s gordošću nego sa smirenjem smatrajući onoga kome se daje milostinja boljim od sebe. Ne reče li sam Gospod: meni učiniste ono što učiniste malim i siromašnim.

Ako, dakle, dajemo milostinju ma u čije drugo ime, ili u ime svoje, ne možemo izbjeći gordosti, koja čim se pojavi u srcu ništi sva učinjena dobra djela. I kad dajemo prosjaku kao prosjaku a ne kao Hristu, ne možemo izbjeći ni gordosti ni prezrenja. A šta vrijedi činiti čovjeku milostinju gordeći se sobom i prezirući čovjeka? Vrlina nije vrlina, ako se pomiješa s grijehom, kao što mlijeko nije mlijeko, kad se pomiješa sa gasom ili sirćetom.

 

 

izvor:Agencije/FOTO:SPC