Odbornici protiv povećanja cijena odvoza komunalnog otpada

14.11.2023. - Izbor urednika

Odbornici Skupštine grada Bijeljina nisu danas izglasali odluku o povećanju cijena prikupljanja i odvoženja komunalnog otpada, ne prihvatajući novi namet na pleća gradjana.

49.jpeg

U diskusiji je više puta ponovljeno da Gradska uprava nije ispunila obavezu o prebacivanju “Komunalcu” 300.000 KM kao vid finansijske pomoći.

Odbornici su tražili da se izradi studija opravdanosti za povećanje cijene ove usluge i da se izvrši ozbiljna analiza poslovanja ovog preduzeća u smislu povećanja naplate potraživanja. Od Gradske uprave je zatraženo da ispuni svoju obavezu prema “Komunalcu” i da uplati ranije odobrenih 300.000 KM. Zatraženo je od ovog preduzeća da se racionalnije ponaša i da smanji vlastite troškove poslovanja. Skupština grada je predložila i formiranje radne grupe koja će izraditi nove cjenovnike koji će ići u pravcu da se komunalni otpad naplaćuje po količini, a ne po stambenim kvadratima. 

Bijeljina.com