Univerzitet u Banjaluci raspisao konkurs za upis studenata: Evo šta je u ponudi | Bijeljina.com

Univerzitet u Banjaluci raspisao konkurs za upis studenata: Evo šta je u ponudi

08.06.2022.

Kako je saopšteno, na Univerzitetu u Banjoj Luciplaniran je upis za 2.500 studenata prvog ciklusa studija, a koji su raspoređeni u četiri kategorije.

Tako je u okviru kategorije budžet planiran upis 1.967 studenata, dok se 377 studenata mogu upisati u kategoriji samofinansirajući studenti. Takođe, u planu je da se upiše 87 stranih državljana i 69 vanrednih studenata prvog ciklusa.

Kada je riječ o drugom ciklusu studija, na Univerzitetu u Banjoj Luci u 2022/23. godini ima mjesta da se upiše 1.073 studenta, od čega 643 studenta svoje školovanje finansiraju iz budžeta, 286 studenata sami finansiraju svoje školovanje, te je 73 studenata stranih državljana i 71 vanredni student.

Na treći ciklus studija moguć je upis 136 kandidata, od čega njih 122 može biti upisano na samofinansiranje. U planu je da se na trećem ciklusu studija upiše 13 stranih i jedan vanredni student.

Broj slobodnih mjesta po ciklusima studija

Prvi ciklus studija

Akademija umjetnosti (117), Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet (171), Ekonomski fakultet (204), Elektrotehnički fakultet (226), Mašinski fakultet (140), Medicinski fakultet (395), Poljoprivredni fakultet (80), Pravni fakultet (160), Prirodno-matematički fakultet (155), Rudarski fakultet (25), Tehnološki fakultet (91), Fakultet bezbjednosnih nauka (130), Fakultet političkih nauka (130), Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta (70), Filozofski fakultet (199), Filološki fakultet (155), Šumarski fakultet (47).

Drugi ciklus

Akademija umjetnosti (49), Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet (66), Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet i Mašinski fakultet – kombinovani studijski program Energetska efikasnost u zgradarstvu (22), Ekonomski fakultet (75), Elektrotehnički fakultet (113), Mašinski fakultet (46), Medicinski fakultet (25), Poljoprivredni fakultet (72), Pravni fakultet (60), Prirodno-matematički fakultet (85), Rudarski fakultet (10), Tehnološki fakultet (28), Fakultet bezbjednosnih nauka (20), Fakultet političkih nauka (80), Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta (24), Filozofski fakultet (134), Filološki fakultet (100), Šumarski fakultet (44), Poljoprivredni fakultet i Prirodno-matematički fakultet – kombinovani studijski program Očuvanje i upotreba genetičkih resursa (20).

Treći ciklus studija

Akademija umjetnosti (7), Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet (10), Ekonomski fakultet (10), Elektrotehnički fakultet (10), Medicinski fakultet (45), Poljoprivredni fakultet (10), Pravni fakultet (10), Prirodno-matematički fakultet (5), Fakultet političkih nauka (10), Filološki fakultet (15), Šumarski fakultet (4).

Prijave i polaganje prijemnih ispita

Prijavljivanje kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na svim članicama Univerziteta u Banjoj Luci moguće je svakog radnog dana od 20. do 24. juna 2022. godine.

Polaganje prijemnog ispita obaviće se 27. juna 2022. godine sa početkom u 9.00 časova. Prijemni ispit na Medicinskom fakultetu počinje u 14.00 časova. Objavljivanje rezultata konkursa je 29. juna 2022. godine do 14.00 časova. Upis primljenih kandidata počinje 4. jula, a završava se 8. jula 2022. godine.

Na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci polaganje prijemnog ispita traje od 27. juna do 1. jula, od 9.00 časova. Objavljivanje rezultata konkursa je 1. jula 2022. godine u 16.00 časova, a konačne rang-liste 4. jula 2022. godine. Upis primljenih kandidata počinje 5. jula, a završava se 8. jula 2022. godine.

Na Fakultetu bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjoj Luci polaganje prijemnog ispita održaće se od 27. do 29. jula 2022. godine sa početkom u 7.00 časova. Preliminarni rezultati za upis na Fakultet bezbjednosnih nauka biće poznati 30. juna do 14.00 časova, dok će konačne rang-liste biti objavljene 4. jula tekuće godine. Kandidati koji uspješno polože prijemne ispite i ostvare pravo upisa mogu to da učine od 5. do 8. jula.

Drugi upisni rok

Drugi upisni rok organizovaće fakulteti / Akademija umjetnosti koji u prvom roku ne upišu planirani broj studenata.

Prijem dokumenata u drugom upisnom roku planiran je od 29. avgusta do 2. septembra, dok su prijemni ispiti zakazani 5. septembra 2022. godine u 9.00 časova. Kandidati koji uspješno polože prijemni ispit u drugom roku i steknu pravo upisa mogu se upisati na studije prvog ciklusa u periodu od 12. do 16. septembra.

Na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci polaganje prijemnog ispita u drugom roku traje od 5. do 9. septembra sa početkom u 9.00 časova. Objavljivanje rezultata konkursa je 9. septembra 2022. godine do 14.00 časova, a konačne rang-liste do 12. septembra 2022. godine. Upis primljenih kandidata počinje 13. septembra, a završava se 16. septembra 2022. godine.

Na Fakultetu bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjoj Luci polaganje prijemnog ispita u drugom upisnom roku održaće se 5. septembra 2022. godine u 7.00 časova.

Konkursni rokovi – drugi i treći ciklus studija

Konkurs za upis studenata na drugi i treći ciklus studija otvoren je od 20. juna do 14. oktobra 2022. godine, a zainteresovani kandidati u tom periodu mogu predati svoje prijave za upis.
Informacije o rangiranju prijavljenih kandidata, konačnoj rang-listi i rokovima za upis biće dostupne najkasnije do 21. oktobra 2022. godine na internetskim stranicama fakulteta / Akademije umjetnosti. Upis kandidata predviđen je u terminu od 24. do 28. oktobra 2022. godine.

Ljekarsko uvjerenje

Kandidat koji se nalazi na rang-listi do broja koji je konkursom utvrđen za upis dužan je prilikom upisa priložiti ljekarsko uvjerenje izdato od strane registrovane zdravstvene ustanove (kandidati ljekarsko uvjerenje mogu dobiti u Medicinskom specijalističkom centru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, Banja Luka /IV paviljon Studentskog centra u Studentskom gradu, Kampus Univerziteta u Banjoj Luci/, broj telefona: 051/301-324, radnim danima 08.00 – 16.00 časova), koje će, pored nalaza opšteg zdravstvenog stanja, uključivati i nalaz psihologa.

Kandidati koji konkurišu za prijem na Fakultet bezbjednosnih nauka i Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta ljekarsko uvjerenje dostavljaju prilikom prijave na konkurs, a ostali kandidati ljekarsko uvjerenje dostavljaju prilikom upisa.

Izvor:Mondo