Uspješno organizovali kongres s međunarodnim učešćem

01.11.2023. - Društvo

Univerzitet “Bijeljina”, Fakultet zdravstvenih studija, u saradnji sa Savezom medicinskih sestara i tehničara Republike Srpske uspješno su organizovali prvi naučno – stručni kongres sa međunarodnim učešćem pod nazivom “Zdravlje za sve – pogled u budućnost”. Kongres je održan od 13 do 15. oktobra u Etno selu “Stanišići”.

31.jpeg

112.jpeg

Ovo je bio prvi naučno – stručni skup koji je Univerzitet “Bijeljina” organizovao zajedno sa Savezom medicinskih sestara i tehničara Republike Srpske u cilju kontinuirane edukacije i povezivanja različitih zdravstvenih profesionalaca, uz istovremeni razvoj zdravstvene zaštite. Kongres je akreditovan od strane Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

73.jpeg

Pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske doktor Milan Latinović otvorio je kongres, a učesnici kongresa bili su doktori medicine, medicinske sestre, farmaceuti i ostali zdravstveni profesionalci sa područja Republike Srpske, FBiH, Srbije, Crne Gore, Slovačke i država regiona. Kongresu je prisustvovalo ukupno 258 učesnika sa velikim brojem prijavljenih naučnih i stručnih radova, od kojih su trideset i tri učesnika bili farmaceuti.

169.jpeg

Cilj je usvojena znanja primijeniti u praksi

Na kongresu je održano devet predavanja po pozivu, od strane afirmisanih predavača, sa aktuelnim, zanimljivim i raznovrsnim temama koje će učesnicima kongresa omogućiti da usvojeno znanje u budućnosti primijene u praksi. Kongres je, opšti je zaključak, ispunio standard kvaliteta postavljen od Agencije za visoko obrazovanje i predstavlja značajan vid podrške Savezu medicinskih sestara i tehničara Republike Srpske u cilju unapređenja načina njegovog djelovanja kroz formiranje komore koja bi štitila prava i interese medicinskih sestara i tehničara i koja bi brinula o ugledu i poboljšanju stanja struke, što bi za posljedicu imalo unapređenje zdravstvene zaštite svih građana.

80.jpeg

Predstavljena dostignuća iz oblasti poljoprivrede i agrobiznisa

Petnaestak dana prije održavanja ovog naučno – stručnog kongresa, na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta “Bijeljina”, 29. i 30. septembra, održana je Šesta međunarodna naučna konferencija “Selo i poljoprivreda”. Kao i prethodnih godina, i ove godine Konferencija je okupila veći broj stručnjaka iz oblasti agrara i agrobiznisa. Tokom dvodnevnog rada predstavljena su najaktuelnija dostignuća iz oblasti poljoprivrede i agroekonomije, sa akcentom na održivi ruralni razvoj. Skup je organizovan uz souorganizaciju sa projektom “GROWTH” koji kao nosilac organizuje Univerzitet “Bijeljina” sa svojim partnerima iz konzorcijuma, kao i sa Gradskom upravom Bijeljina.

122.jpeg

Učestvovali na kongresu u Sokobanji

Univerzitet “Bijeljina” učestvovao je kao suorganizator, u periodu od 23. do 26. oktobra ove godine na Trećem međunarodnom kongresu Udruženja zdravstvenih profesionalaca Srbije u Sokobanji, pod nazivom “Uticaj pandemije COVID 19 na funkcionisanje zdravstvenog i obrazovnog sistema”. Svoj rad na ovom kongresu izložio je profesor doktor Boro Krstić.

Pozvani na naučnu konferenciju u Sloveniju

Nastavljajući tradicionalno dobru saradnju sa Fakultetom zdravstvenih studija iz Novog Mesta u Sloveniji, 16. novembra ove godine Univerzitet “Bijeljina” učestvovaće na Trinaestoj naučnoj konferenciji sa međunarodnim učešćem o temi “Sveobuhvatno liječenje pacijenta u pogledu kvaliteta, odgovornosti i humanosti”.

 Fakultet zdravstvenih nauka Novo Mesto želi ovim međunarodnim naučnim skupom doprinijeti razmjeni znanja i konsolidaciji zdravstvene profesije, jačanju struke, kao i promovisanju istraživanja iz oblasti zdravstvene zaštite i zdravstveno – socijalnih problema u pogledu kvaliteta obrazovanja i menadžmenta. Na taj način želi se jačati saradnja slovenačkih i evropskih stručnjaka u školama zdravstvenih nauka, izvršiti transfer znanja i iskustva između prakse i naučno – istraživačke oblasti.

 Bijeljina.com