Projekat HAWKING predvodi digitalnu transformaciju u visokom obrazovanju za studente sa posebnim potrebama na Zapadnom Balkanu

31.05.2024. - Društvo

U revolucionarnoj inicijativi inspirisanoj otpornošću dr.Steven Hawkinga, projekat HAWKING (Harvesting (digital) Alternation in Ways that Knock-down Inaccessibility of New Generations) je osmišljen da pronađe rješenja u oblasti visokog obrazovanja za osobe sa posebnim potrebama na Zapadnom Balkanu. Predvođen Univerzitetom Crne Gore, ovaj trogodišnji Erasmus+KA2 CBHE Strand 2 projekat (2023-2026) ima za cilj rješavanje izuzetno dubokih nejednakosti sa kojima se suočavaju osobe sa posebnim potrebama, posebno u pogledu mogućnosti obrazovanja i mogućnosti zapošljavanja u regionu.

Osnovni fokus projekta HAWKING je promocija digitalne transformacije u visokom obrazovanju kroz prizmu socijalne pravde, naglašavajući jednakost, pravičnost i pristupačnost za studente sa posebnim potrebama. Uspostavljanjem saradnje sa visokoškolskim ustanovama i organizacijama u partnerstvu koje obuhvata 15 institucija, od kojih je sedam korisničkih visokoškolskih ustanova iz regiona Zapadnog Balkana – Univerzitet Crne Gore, koordinator projekta i Univerzitet Adriatic iz Crne Gore, te Univerzitet u Tuzli, Univerzitet „Bijeljina“ iz Bijeljine i Univerzitet u Istočnom Sarajevu iz Bosne i Hercegovine, Univerzitet “Ismail Qemali” u Vlori i Univerzitet Korče “Fan S. Noli”iz Albanije, zatim pet visokoškolskih ustanova iz EU i trećih zemalja pridruženih programu – Univerzitet u Mariboru iz Slovenije, Univerzitet u Konji iz Turske, Univerzitet Madeira iz Portugala, Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare – Sirmium iz Sremske Mitrovice iz Srbije, Univerzitet u Nikoziji sa Kipra i 3 nevladine organizacije iz zemalja Zapadnog Balkana – Institut za Zapadni balkan – WEBIN iz Srbije, Pedagoški centar Crne Gore i Organizacija amputiraca/UDAS iz Bosne i Hercegovine, projekat HAWKING nastoji da unaprijedi digitalne vještine i inkluzivnost, doprinoseći ekonomskom i društvenom razvoju ovih zemalja. Konzorcijum čine stručnjaci sa različitim značajnim obrazovnim iskustvom u oblastima prirodnih nauka, matematike, digitalnih tehnologija, inkluzivnog obrazovanja i društvenih nauka kako bi se sveobuhvatno rješavala pitanja postavljena u okviru projekta. Kao takav, projekat se fokusira na uspostavljanje snažnih veza između univerziteta i zajednica kroz angažman sa neakademskim partnerima kao što su škole i opštine.

Jedan od primarnih ciljeva projekta HAWKING je uspostavljanje inkluzivnih mehanizama digitalne tranzicije od srednjeg ka visokom obrazovanju, sa posebnim fokusom na studente sa posebnim potrebama u partnerskim visokoškolskim ustanovama. Pored toga, projekat ima za cilj da poboljša institucionalno i infrastrukturno okruženje u partnerskim visokoškolskim ustanovamau cilju unapređenja inkluzivne nastavne metodologije i kako bi se premostili nedostaci u digitalizaciji u obrazovanju i pružanju podrške ciljnoj studentskoj grupi.Značajno je i to da je projekat HAWKING usklađen sa širim ciljevima promocije inkluzivnog obrazovanja, jednakosti i pravičnosti u visokom obrazovanju, sa posebnim fokusom na rješavanje rodnih razlika u domenu digitalne pismenosti. Podsticanjem saradnje između institucija i razmjenom najboljih praksi, projekat HAWKING ima za cilj da prevaziđe izazove kao što su ograničen pristup za studente sa posebnim potrebama u visokoškolskim ustanovama na Zapadnom Balkanu i nejednakost u pomoći pri učenju zbog nedovoljnog korišćenja digitalnih alata i usluga.

Kroz šest strukturiranih radnih paketa, projekat HAWKING će isporučiti konkretne rezultate, uključujući obuke, radionice, uspostavljanje inkluzivnih usluga podrške, optimizaciju digitalnih obrazovnih alata i materijala i unapređenje inkluzivnih nastavnih metodologija. Fokusiranjem na pristup usmjeren na čovjeka i naglašavanjem etičkih razmatranja u akademskim istraživanjima, projekat HAWKING ima za cilj da tehnologiju učini pokretačem inkluzivnog obrazovanja, stvarajući demokratsku i inkluzivnu budućnost za visoko obrazovanje u regionu.

Za više informacija o projektu HAWKING i njegovom uticaju na visoko obrazovanje na Zapadnom Balkanu, posjetite internet stranicu projekta https://www.ucg.ac.me/rektorat/hawkingi pratite najnovije informacije o tekućim aktivnostima projekta.

Bijeljina.com