O značaju personalne asistencije za osobe sa invaliditetom

18.03.2024. - Društvo

Udruženje žena sa invaliditetom “Impuls” iz Bijeljine je prije devet mjeseci pokrenulo kampanju „ZA pravo na personalnu asistenciju“ s ciljem da Bijeljina bude treća lokalna samouprava koja će svojim sugrađanima u stanju potrebe omogućiti pravo na personalnu asistenciju, kaže Tanja Milinković, predsjednik ovog udruženja, ističući i to da su osobe sa invaliditetom suočene sa mnogobrojnim poteškoćama i izazovima u upražnjavanju svojih osnovnih potreba, kako u društvenom, obrazovnom, kulturnom i sportskom smislu, tako i u ukupnom funkcionisanju. 

“Najčešće, da bi zadovoljavali sve ili dio navedenih potreba, najveću žrtvu podnose najbliži članovi porodice. Značaj uvođenja personalne asistencije za osobe sa invaliditetom je mnogo veći, nego što ga mogu shvatiti naši sugrađani koji nisu, na njihovu sreću, suočeni sa ovim osjetljivim problemom. Pitanje personalne asistencije nije samo stvar humanosti, nego pokazuje razvijenost određenog društva i društvene zajednice. Društvo je razvijeno onoliko koliko u njemu najslabija karika ostvaruje prava i obaveza.

Podrška više udruženja

Podsjetićemo javnost da smo u prethodnih devet mjeseci za ovu kampanju dobili pisanu podršku za naše aktivnosti od šest udruženja osoba sa invaliditetom i dva saveza. Građani Bijeljine su, takođe, podržali naše aktivnosti, njih preko hiljadu je svojim potpisom pokazalo empatiju prema ovoj problematici, a nama je dalo snagu da se sa još više energije borimo za svoja prava, tako da smo 30.11.2023.godine uputili zvaničnu inicijativu da se u Gradu Bijeljina usvoji Odluka o proširenim pravima iz oblasti socijalne zaštite i uvede pravo na personalnu asistenciju za osobe sa invaliditetom u Bijeljini”.

Na potezu su odbornici Skupštine grada

Tanja Milinković ističe da je gradonačelnik Bijeljine, sa svojim saradnicima, na dosadašnjim sastancima pokazao i potvrdio svoje opredjeljenje da će se u Bijeljini uvesti personalna asistencija.

“Pri usvajanju Budžeta za 2024. godinu izdvojeno je 20.000KM za potrebe uvođenja personalne asistencije, čime je potvrđeno da je i Skupština Grada Bijeljina prihvatila da se podigne nivo prava našoj populaciji. Da bi se budžetska sredstva iskoristila u namjenjenu svrhu, potrebno je da Skupština Grada Bijeljina usvoji Odluku o proširenim pravima iz oblasti socijalne zaštite. Zato ih pozivamo da to učine na prvoj narednoj sjednici lokalnog parlamenta, te da sve svoja političke razlike ostave po strani i postupe odgovorno i ljudski prema nama koji smo u stanju potrebe.

Snagu crpe iz podrške građana

Mi nećemo odustati od svoje inicijative i naša snaga je u velikom broju građana koji nas podržavaju, te u osobama sa invaliditetom koje žele da budu uključene u različite životne sfere i aktivnosti.

Građani mogu sve, kada imaju ispravne ciljeve. Mi ćemo, kao Udruženje, nastaviti sa praćenjem obećanja iz gradske uprave i vodićemo računa da personalna asistencija zaživi u punom kapacitetu na zadovoljstvo korisnika – osoba sa invaliditetom”, ističe Tanja Milinković.

Bijeljina.com