Hoće li na našim njivama duvan uskoro brati Nepalci i radnici iz Bangladeša?

16.02.2024. - Društvo

Proizvodnja duvana je značajan resurs koji ima Republika Srpska. Oganizovana proizvodnja duvana za sada u BiH postoji se na području Semberije i Posavine.

 

S obzirom na to da se ova proizvodnja postepeno gasi i postaje upitna, Svetozar Mihajlović, osnivač i većinski vlasnik bijeljinskog “Duvana” kaže da pojedinačna rješenja u ovoj oblasti ne mogu dati efekte, već se može govoriti samo o rješenjima koja će biti potpomognuta sa više strana.

“Mi, sa svoje strane, dajemo prijedloge i sugestije kako da se sačuva ova proizvodnja i da se ponovo postavi na zdrave osnove. Prije rata u BiH se proizvodilo oko 8.500 tona duvana, dok je u prošloj godini ministarstvu prijavljeno 200 tona duvana. Mi smo otkupili oko 217 tona i to je za sve nas poražavajući rezultat. Takva proizvodnja nije zanimljiva bilo kojoj fabrici ili multinacionalnoj kompaniji, jer oni traže puno veće količine i kvalitet duvana im je bitan. Sa malom proizvodnjom nemate šta tražiti na tom i takvom tržištu”.

Moraćemo uvoziti radnu snagu za duvan

Mihajlović kaže da je jedan od ključnih problema u proizvodnji duvana nedostatak radne snage.

 “Posredstvom resornih ministarstava treba raditi na omogućavanju uvoza radne snage za ovu proizvodnju. Adekvatna otkupna cijena duvana može se obezbijediti kroz veće podsticaje od strane resornog ministarstva i lokalne zajednice. Poznato je da je za 2012, 2013. i 2014. godinu podsticaj za duvan u Republici Srpskoj iznosio 1,50 KM, da je za 2022. godinu podsticaj iznosio 40 pfeniga po kilogramu, dok je za prošlu godinu iznosio 74 pfeniga, što je nedovoljno i nestimulativno za proizvođače, imajući u vidu izraženu inflaciju. Sljedeća mjera koja treba da ponudi određene efekte, to je rad kontrolnih organa.

Kontrolni organi moraju više biti prisutni na terenu

Oni moraju više biti prisutni na terenu kako bi se spriječilo nelojalno tržište, kako u pogledu ugovorene proizvodnje, jer pojedinci zloupotrebljavaju potpisane ugovore, a znatno veća proizvodnja duvana organizuje se i mimo ugovora. To resorno ministarstvo mora ozbiljnije kontrolisati, kao i prodaju duvana iz ugovorene proizvodnje na crnom tržištu. Mi u “Duvanu” nemamo nadležnosti izakonske pretpostavke za to, već to moraju raditi kontrolni organi u skladu sa važećim pravnim propisima”, ističe Mihajlović.

Postali smo lider crnog tržišta duvana u regionu

Što se tiče ilegalne trgovine duvanom, Mihajlović kaže da je BiH, nažalost, postala “lider” uspostavljanja crnog tržišta duvana u regionu.

 “Nekada je to bila Crna Gora, a mi smo sada u tome prestigli i Crnu Goru. Zbog toga apelujem na kontrolne organe u BiH da reaguju i da spriječe crno tržište, a ne da krivicu za to prebacuju za nas”, kaže Mihajlović, naglašavajući da su objavljene kompletne naučne studije o sprečavanju crnog tržišta duvana. U proteklim godinama milioni maraka slili su se u džepove pojedinaca zbog neplaćenih akciza i poreza na duvan.

Bijeljina.com