Za 20 sugrađana nije imao ko platiti sahranu

21.02.2024. - Društvo

Broj socijalno ugroženih osoba, korisnika osnovnih, ali i proširenih prava, na području Semberije iz godine u godinu se povećava, upozoravaju nadležni.

Responsive image

I u proteklih devet mjeseci 2023. godine taj trend je nastavljen, potvrđeno nam je u Centru za socijalni rad Bijeljina.

Rukovodilac Odjeljenja za socijalnu zaštitu, koje vrši stručne i upravne poslove iz oblasti socijalne, porodično-pravne i dječije zaštite Mila Stojanović navodi da su pravo na novčanu pomoć ostvarile 352 porodice, odnosno 422 korisnika i da je za ove namjene utrošeno 616.627,31 KM.

Za jednokratne novčane pomoći iz budžeta isplaćeno je blizu stotinu hiljada maraka. Za ovaj period je karakateristično da se povećava i broj korisnika nekih drugih prava.

“Pravo na smještaj u ustanovu ostvaruju 94 lica od čega je 17 djece i 77 odraslih osoba. Za smještaj korisnika u ustanove socijalne zaštite 2023. godine ukupno je utrošeno 493.995 KM. Evidentno je da je sve više i onih koji nemaju bližih srodnika, te nakon smrti troškove sahrane snosi Grad Bijeljina u saradnji sa Centrom za socijalni rad. Za troškove sahrane lica bez srodnika ili za pomoć porodici umrlih, koji nisu u stanju da ih izmire, izdvojeno je blizu 17.000 maraka. Prema podacima nadležnog gradskog odjeljenja takvih slučajeva je bilo 20”, kaže Stojanović.a.

I broj korisnika prava na dodatak za pomoć i njegu drugog lica je povećan. Za isplatu ovog prava za 2.213 korisnika utrošeno je blizu 3,5 miliona, a za isplatu jednokratne novčani pomoći za 713 lica izdvojeno je skoro 140.000 maraka.

Budžet bijeljinskog Centra za socijalni rad u prošloj godini iznosio je blizu 10,5 miliona maraka, od čega je direktno za socijalnu zaštitu izdvojeno oko osam miliona.

Razvijanje novih usluga i modela podrške stanovništvu, promocija hraniteljstva, osnivanje savjetovališta za porodicu, obezbjeđenje budžeta u skladu sa potrebama korisnika socijalne zaštite i redovne isplate osnovnih i proširenih prava, neki su od prioriteta ove ustanove, navodi se u Informaciji koju je lokalni parlament usvojio na posljednjoj sjednici.

Izvor: InfoBijeljina