Ugljevičku termoelektranu pritiska teret dugova

28.03.2024. - Društvo

Nakon što je sa predstavnicima slovenačkog “Elektrogospodarstva” dogovoren i potpisan ugovor o vraćanju duga u iznosu od 67 miliona eura, posredstvom Arbitraznog vijeća u Beogradu, slijedi nastavak pregovora o načinu vraćanju kamata u iznosu od 58,2 miliona eura, izjavio je danas Diko Cvijetinović, vršilac dužnosti direktora Rudnika i TE “Ugljevik”.

Kao što je odranije poznato, Slovenci su pokrenuli dva spora protiv RiTE “Ugljevik” i BiH, trazeći ogromnu odštetu po osnovu prijeratnih ulaganja u ugljevičku termoelektranu.

Jedan arbitražni spor već je okončan u Beogradu, drugi se vodi pred arbitražom u okviru Međunarodnog centra za rješavanje investicionih sporova u Vašingtonu.

Taj postupak, u kojem je tužena BiH, prekinut je do donošenja odluke o nadležnosti i osnovanosti u postupku pred arbitražom u Beogradu.

Teret starih obaveza i dugova, očigledno je, pritiska ugljevičku termoelektranu u najnezgodnijem trenutku, u vrijeme kada treba da se definiše i aktivira koncesioni ugovor sa ruskim oligarhom Rašidom Serdarovim koji je svojevremeno dobio koncesiju na iskopavanje uglja u Ugljeviku, uz obavezu da izgradi novu termoelektranu “Ugljevik 3”.

Najnovije saznanje da RiTE “Ugljevik” mora, uz ranije objelodanjenih 67 miliona eura (131 milion KM), Slovencima isplatiti još 58,2 miliona eura (113 miliona KM) po osnovu kamata, dodatno komplikuje situaciju u ovom elektroenergetskom preduzeću koje proizvodi trećinu električne energije u Republici Srpskoj.

“Kamata je obračunata na štetu koju je tuzilac pretrpio između 12.juna 2011. godine i 31. decembra 2021. godine. Ukupno, po osnovu glavnice i kamata Slovencima treba isplatiti 125,2 miliona eura”.

Činjenica da će trećinu proizvedene električne energije morati isporučivati Slovencima po cijeni koju dva preduzeća dogovore,   dodatno obavezuje poslovodstvo i zaposlene u Rudniku i TE “Ugljevik”, jer će u narednom periodu morati tri puta mjeriti prije nego što donesu bilo kakvu odluku od koje će u najvećoj mjeri zavisiti sudbina više od 2.000 zaposlenih radnika u ovom preduzeću. 

Bijeljina.com