Ministarstvo poljoprivrede RS organizovalo u Bijeljini sastanak o pravilnicima o biosigurnosnim mjerama (Video)

21.03.2024. - Društvo

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske organizovalo je danas u Bijeljini regionalno-edukativni sastanak o pravilnicima o biosigurnosnim mjerama na farmama svinja radi sprečavanja pojave i širenja zaraznih bolesti, te o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela za ovu godinu.

“Podsjetiću da je na snagu stupio Pravilnik o biosigurnosnim mjerama na farmama svinja. Taj pravilnik je nešto što je Ministarstvo poljoprivrede najavljivalo u prethodnom periodu. Ministarstvo je obavilo niz konsultacija, kako sa farmerima, tako sa veterinarskom strukom u cilju pronalaženja najboljeg rješenja. Upravo ovaj Pravilnik treba, ustvari, da bude mehanizam borbe protiv afričke kuge svinja. Naravno, u trenutku kada nemamo vakcinu, jedini mehanizam u borbi protiv virusa afričke kuge svinja, jeste poštovanje biosigurnosnih mjera”, rekao je Negoslav Lukić, pomoćnik ministra za veterinarstvo Ministarstva poljoprivrede RS.

Kako je rekao, biosigurnosne mjere su skup mjera koje imaju za cilj sprečavanje unošenja patogena na farme svinja i podijeljene su na takozvane spoljašnje i unutrašnje biosigurnosne mjere.

“Većina farmera je apsolutno konstruktivna i kao što sam rekao, održali smo niz sastanaka sa farmerima. Potrebno je napomenuti da je do sutrašnjeg dana postojala mjera zabrane ponovnog “ubacivanja” svinja na farme, koja je na snazi već šest mjeseci, a ona ističe sa današnjim danom. Faktički, od sutra je moguće useljavanje svinja pod kontrolisanim uslovima i određenim protokolima koji su definisani Pravilnikom o biosigurnosti, kao i Pravilnikom o afričkoj kugi svinja. Sada će biti neophodno uvoditi takozvane testne životinje i vršiti vađenje krvi i serološko ispitivanje na antitijela virusa afričke kuge i svinja. Ukoliko nakon 45 dana test bude negativan, te životinje se mogu dalje prometovati, ukoliko bude pozitivan, životinje će se eutanazirati. Ministarstvo poljoprirode će iskoristiti priliku i opet vršiti nadoknadu šteta ukoliko budu ispoštovani svi uslovi i protokoli za useljavanje – da je životinja obilježena, da posjeduju uverenje o zdravstvenom stanju, da su životinje poznatog porijekla, samo po tim uslovima će biti moguće isplatiti štetu”, istakao je Lukić.

Direktor Veterinarskog instituta “dr Vaso Butozan” Dragan Knežević, rekao je da je cilj donošenja ovog pravilnika, kao i svakog sljedećeg pravilnika o biosigurnosti, da se podigne nivou biosigurnosti od bilo koje zarazne bolesti. 

“Da, afrička kuga svinja je i doprinijela da se pooštre ove mere i da se nivo biosigurnosti diže na viši nivo, jer nismo uopšte sigurni da li će se bolest ponovo pojaviti, da li će virus ponovo, u ljetnom periodu pojaviti. Uvijek postoji mogućnost da se ponovo desi bolest. Pravilnici su uvedeni upravo zato, da se smanji rizik i spriječi ponavljanje bolesti”, objasnio je Knežević.

Slaviša Cacanović, doktor veterinarske medicine istakao je da je davno odstupljeno od tih nekih postulata, kad se veterinarska služba jako puno poštovala i kad je donosila vrlo važne i bitne odluke. 

“Onaj ko liječi životinje, veterinar, mora da zauzme vrlo važnu poziciju i ulogu. Evo, vidite, kad su ove krizne situacije, izbijanje zaraznih bolesti, ova zarazna bolest nije zoonoza pa nije izazvala preveliku paniku. Šta ćemo kad sutra izbije zoonoza? Dakle, veterinar je taj koji štiti i brani, veterinar je taj koji kontroliše promet, da li ćemo bezbjednu hranu da jedemo”, zaključio je Cacanović.

Izvor: Dešavanja u Bijeljini