Izvještaj o radu gradonačelnika skinut s dnevnog reda

04.04.2024. - Društvo

Na današnjoj redovnoj sjednici Skupštine grada Bijeljina trebalo je da se raspravlja o izvještaju o radu gradonačelnika i Gradske uprave za proteklu godinu, ali, s obzirom na to da se gradonačelnik Ljubiša Petrović i njegovi saradnici nisu pojavili na sjednici, ovaj izvještaj je skinut s dnevnog reda.

Odbornici su danas jednoglasno usvojili prijedlog odluke o proširenim pravima i uslugama u oblasti socijalne zaštite. Riječ je o tri nova proširena prava, pravu na personalnog asistenta, pravu na pomoć roditeljima – njegovateljima čija djeca su navršila 30 godina života, da i dalje primaju pomoć, kao i da imaju smještaj u zajednici, a stečena prava počeće se realizovati od prvog maja. Sva prava biće realizovana posredstvom Centra za socijalni rad.

Odbornici nisu usvojili izvještaj o radu za 2023. godinu i plan poslovanja za 2024. godinu Javnog preduzeća “Vode”. Usvojen je izvještaj o radu Tuirističke organizacije grada Bijeljina, kao i prijedlog odluke o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni jednog kvadratnog metra korisne površine stambenog i poslovnog prostora, te prijedlog odluke o visini nadoknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta.

U nastavku je usvojen izvještaj o radu Narodne biblioteke “Filip Višnjić” i Centra za kulturu “Semberija”.

Bijeljina.com