Društveni i kulturološki fenomeni prikazani na neobičan način (Foto)

01.03.2024. - Društvo

U galeriji Centra za kulturu “Semberija” večeras je otvorena prvasamostalna izložba Matije Kanjerića, mladog bijeljinskog umjetnika koji je 2021. godine diplomirao na Fakultetu likovnih umjetnosti u Beogradu, smjer Slikarstvo u klasi profesora Dobrice Bisenića.

Master studije grafike Kanjerić je završio u klasi profesorke Katarine Zarić 2022. godine.

Izložba “ Hyperparametar” predstavlja prvi samostalni umjetnički projekat Matije Kanjerića, nastao u saradnji sa multimedijalnim kolektivom Traka i Galerijom centra za kulturu “Semberija”.

Digitalni kolaž – postupak stvaranja umjetničkog djela

U svojim radovima autor preispituje interakciju između onoga što je digitalno kreiran motiv, suočen sa slikarskim pravcima, odnosno služi se postupkom digitalnog kolaža zarad konstituisanja nove digitalne cjeline.

“Kroz kolažnu tehnologiju, kroz intermediju, pokušavam, zapravo, da definišem nešto što je problematika nečega što bi bila artificijelna inteligencija, implementirana u umjetnosti danas. Nadam se da ovakva umjetnost može korespondirati sa savremenom publikom danas, jer je tematika aktuelna. Komunikacija sa ambijentom i sredinom u kojoj živimo je neminovna”, kaže Kanjerić, ističući da postoji tanka linija između racionalnog i iracionalnog, odnosno nadrealnog.

Kanjerić ističe da korištenje novih digitalnih programa često utiče na gubljenje identiteta kod likova, ali se radovi koncipiraju tako da se ističu neki drugi važni motivi, tako da se kompletna postavka čini poznatom i prepoznatljivom oku posmatrača.

Bijeljina.com