Pred prodaju Kompanije “Slobomir” u stečaju: “Slobomir P Univerzitetu” nova šansa za akreditaciju

23.06.2022.

Stečajni upravnik “Slobomira” u stečaju, u čijem sastavu je i Univerzitet, oglasio je prodaju kompanije, sa najniže određenom cijenom 18,7 miliona KM, ponude do 8. jula.

Prvoj privatnoj visokoškolskoj ustanovi “Slobomir P Univerzitetu” je 21. januara ove godine istekao krajnji rok za reakreditaciju, ali su mu obrazovne vlasti u RS, po svemu sudeći, dali  novu šansu i to bez precizno određenog roka za obezbjeđenje preduslova za nastavak rada.

Akreditacija kod Agencije za visoko obrazovanje RS im je iz 2014. godine i istekla je krajem 2019. godine, do kada su se trebali reakreditovati, ali nisu uspjeli, pa im je Agencija Dopunskim rješenjem produžila rok na još dvije godine. Upis u Državni registar visokoškolskih ustanova u BiH kod HEA BiH do sada nisu uspjeli obezbijediti.

“U toku je postupak recenziranja studijskih programa prijavljenih za akreditaciju. Imenovana je Komisija stručnjaka za akreditaciju ustanove i studijskih programa. U okviru postupka akreditacije, u periodu od 05.04. do 08.04.2022. godine, Komisija stručnjaka je posjetila Univerzitet Slobomir P u Bijeljini. Posjeta Komisije stručnjaka ovoj visokoškolskoj ustanovi je obuhvatila razgovore sa nastavnim osobljem, studentima, službama Univerziteta i fakulteta kao i drugim zainteresovanim stranama. Kroz razgovore, pregled dokumentacije i obilaskom fizičkih resursa Univerziteta Komisija je stekla uvid u nivo ispunjenosti standarda i kriterijuma za akreditaciju o čemu će u narednom periodu biti sastavljen detaljan izvještaj” – informacije su od Agencije za visoko obrazovanje RS, koja ovu ustanovu u svom registru vodi u statusu “ustanova u postupku reakreditacije”.

Ono što predstavlja veći problem za ovu visokoškolsku ustanovu sa Odjeljenjima u Bijeljini i Doboju su finansijski problemi, jer je stečaj izbjegla “za dlaku” 3. decembra 2020. godine, a kako stvari stoje u nevolji bi se mogla naći ponovo, sa još tri preduzeća u sastavu kompanije “Slobomir”, čiji je osnivač, sa suprugom Miroslavom, pokojni biznismen Slobodan Pavlović. On je poginuo u saobraćajnoj nesreći 16. decembra prošle godine u SAD, pokušavajući da prodajom brojnih nekretnina koje je imao preko okeana obezbijedi novac za sprječavanje kraha kompanije u BiH.

Pavlović je finansijskim akrobacijama pokušavao da dobije na vremenu i spasi od propasti svoje firme – turistički kompleks u izgradnji “Akva siti”, “Slobomir nekretnine”, Radio-televiziju “Slobomir” i “Slobomir P Univerzitet”, pravno povezana lica u stečajnom postupku. U tome ga je spriječila smrt, u 83. godini života.

Na osnovu Odluke Odbora povjerilaca od 22.05.2022. godine objavljen je Oglas za prodaju imovine i prava, kao cjeline, u vlasništvu stečajnog dužnika kompanije “Slobomir” ad Bijeljina u stečaju, putem javnog nadmetanja dostavljanjem pismenih ponuda. Predmet licitacije su imovina i prava, zemljište, poslovni i pomoćni objekti, udjeli u drugim privrednim društvima, drugo u svojini stečajnog dužnika.

“Prodaja će se provesti javnim nadmetanjem, prikupljanjem pismenih ponuda na način da se postigne najviša ponuđena cijena za prodaju. Stečajni dužnik će sa najpovoljnijim ponuđačem sklopiti Ugovor o prodaji imovine i prava” – navedeno je u Oglasu.

Ponuda za kupovini ne može biti djelimična, odnosno pojedinačna ili za dio imovine, niti ponuđena cijena može biti ispod ukupno procijenjene vrijednosti od 18.705.996,76 KM za ukupnu imovinu i prava. Ponude u zatvorenoj koverti se dostavljaju najkasnije do 8. jula ove godine.

U čitavoj stvari, studente i neformalnu grupu “Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome”, najviše interesuje budućnost Univerziteta, odnosno njegov opstanak i akreditacija, tj. obezbjeđenje uslova za kvalitetne studije i diplome priznate, kako za usavršavanje na drugim visokoškolskim ustanovama, tako i na tržištu rada, u zemlji i van nje.

Izvor: Antikorupcija.info/ Foto: Bijeljina danas