Istorija Semberije i Bijeljine zaslužuju naučnu valorizaciju

02.04.2024. - Društvo

Grad Bijeljina, Muzej Semberije, Pravni fakultet Univerziteta Istočno Sarajevo, Eparhija zvorničko – tuzlanska i Savez opština i gradova Republike Srpske organizovali su Prvi naučni skup o istoriji Bijeljine.

U radu ovog naučnog skupa učestvovali su profesori Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Banjaluci i Beogradu, koji su predstavili rezultate istraživanja o brojnim temama iz istorije Bijeljine u 20. vijeku, počevši od njenog pravnog i političkog položaja, finansiranja i funkcionisanja lokalne samouprave, djelovanja i stradanja Srpske pravoslavne crkve i srpskog naroda, organizacije i ratovanja Istočnobosanskog korpusa Vojske Republike Srpske i drugih zanimljivih tema.

Dvadeseti vijek je bio buran u istoriji Srba

Profesor dr Goran Latinović sa Filozofskog fakulteta u Banjaluci, jedan od učesnika ovog naučnog skupa, istakao je da je dvadeseti vijek bio buran vijek u istoriji Srba i drugih naroda koji žive na ovom području.

 “Neke procjene govore da je tokom Prvog svjetskog rata oko 360.000 izgubilo život na prostoru današnje BiH. Procjene govore da je među njima bilo oko tri stotine hiljada Srba.U Drugom svjetskom ratu nastradalo je nekoliko stotina hiljada stanovnika BiH. Između ta dva rata dogodio se jedan relativno povoljan period Jugoslovenske kraljevine, a nakon 1945. godine nastupile su potpuno drugačije političko – društvene prilike. Građanski rat devedesetih godina doveo je do razbijanja jugoslovenske države i do velikih promjena na ovim prostorima. Sve je to tema ovog naučnog skupa. Ovaj skup dolazi i sa izvijesnim zakašnjenjem, jer područje Semberije i Bijeljine zaslužuje jedno ozbiljno naučno vrednovanje istorije dvadesetog vijeka”, istakao je profesor Latinović, najavivši nove naučne skupove u godinama pred nama koji će obraditi područje Semberije od srednjeg vijeka do savremenog doba.

Rasvijetlićemo značaj i ulogu Bijeljine u dvadesetom vijeku

 Profesor doktor Goran Marković sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu istakao je da ovakvi okrugli stolovi doprinose boljem upoznavanju istorije Bijeljine.

 “O Bijeljini se zna samo fragmentarno, jer je vrlo malo naučnih istraživanja o razvoju Bijeljine tokom dvadesetog vijeka u svim aspektima njenog postojanja. Naša ideja je bila da sa različitih aspekata, pravnih, istorijskih, ekonomskih i demografskih damo svoj doprinos upoznavanju istorije u dvadesetom vijeku. Bijeljina je tokom dvadesetog vijeka bila u sastavu nekoliko država čiji su se pravni i politički sistemi bitno razlikovali. Željeli smo da pratimo evoluciju položaja i razvoja Bijeljine tokom dvadesetog vijeka, ali da rasvijetlimo i ulogu Bijeljine u događajima kojima je dvadeseti vijek obilovao”, istakao je profesor Goran Marković.

 Da nam se nikada više ne ponovi 1941. godina

Profesor doktor Miloš Ković, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu istakao je da ovakvi naučni skupovi objašnjavaju smisao postojanja Rerpublike Srpske.

 “Po mom mišljenju, odgovor staje u jednu rečenicu: “Nikada više 1941. godina. Srpski narod dobro zna šta je genocid, iako ga mnogi danas optužuju za genocid. Srpski narod je tri puta pretrpio genocid u dvadesetom vijeku. Prvi put je genocid počeo na obje obale rijeke Drine u Prvom srpskom ratu. Na početku Drugog svjetskog rata ponovio se genocid od iste ruke i istih organizatora. Novi pokušaj je uslijedio 1991. i1992. godine. Toga puta srpski narod je bio spreman. Ko bi razuman dozvolio da nam se genocid ponovi po treći put. Drugim narodima to se nije događalo. Treći put bilo bi malo previše i treći put srpski narod je bio spreman. Podnio je velike žrtve, ali nije bio zatečen. U tome je smisao postojanja Republike Srpske. Ona je jedini garant prava na postojanje jednog naroda. Ovdje nije riječ o politici, već o jednom narodu koji neće da mre, hoće da živi, da gleda svoju djecu kako rastu i hoće da ostane u zavjetnoj svetosavskoj vjeri svojih predaka”, naglasio je profesor Ković.

Srbi na ovim prostorima nemaju čega da se stide

Radoslav Ostojić, savjetnik gradonačelnika Ljubiše Petrovića zahvalio se učesnicima ovog naučnog skupa, istakavši da je izuzetno važno da se uz pomoć naučnih skupova i naučnih radova rasvijetli i utvrdi sve ono što se dešavalo na području Bijeljine u 20. vijeku.

Aleksandar Đurđević, predsjednik Skupštine grada istakao je značaj prvog naučnog skupa o istoriji Bijeljine, istakavši da se Srbi koji žive na ovim prostorima nemaju čega da stide, već mogu ponosno, otvoreno i javno da govore o događajima koji su opredjeljivali njihove slobodarske težnje i borbu za slobodu i opstanak na ovim prostorima.

Veliki lični doprinos organizovanju ovog naučnog skupa dali su Cvijetin Simić, predsjednik opštine u periodu uoči početka građanskog rata u BiH, i protojerej Vaso Popović, predsjednik Organizacionog odbora za organizovanje i održavanje ovog naučnog skupa.

Bijeljina.com