Zajednički stav lokalne uprave i ekoloških udruženja protiv rudnika litijuma

26.02.2024. - Društvo

U Loparama je održan sastanak opštinskih struktura vlasti sa Ekološkim udruženjem „Eko put“ i Udruženjem građana „Čuvari Majevice“.

rudnik

Načelnik opštine Lopare Rado Savić je izrazio zadovoljstvo što su pomenuta udruženja pritekla u pomoć opštinskoj upravi, kako bi se zajedno izborili za većinsko opredjeljenje građana lokalne zajednice da se na Majevici ne otvori rudnik litijuma, ali da se istovremeno utvrde neki drugi pravci razvoja Lopara.On je izrazio uvjerenje da će se u navedenim namjerama uspjeti i da će lokalna zajednica u okviru Republike Srpske tražiti svoj razvoj kroz zdrave projekte koji nisu potencijalna opasnost za opstanak života na području koje pokriva opština i šira regija.

„Mi već imamo Strategiju razvoja opštine, imamo brojne projekte koji su započeti i mislim da treba iskoristiti podršku, koja dolazi od ekoloških udruženja i sve većeg broja ljudi van Lopara, da se ovi naši pravci razvoja kada je u pitanju turizam i poljoprivreda dodatno osnaže i ti projekti realizuju“, istakao je Savić.

Snježana Jagodić Vujić, predsjednik Ekološkog udruženja „Eko put“ iz Bijeljine je kazala da je navedeno udruženje počelo sa sprovođenjem zagovaračke kampanje „Uticaj rudarenja litijuma i ostalih mineralnih sirovina na životnu sredinu u zajednici“.

„U sklopu ove kampanje planiramo da organizujemo niz sastanaka sa predstavnicima lokalne uprave opštine Lopare i u narednom periodu sa predstavnicima republičkih i državnih vlasti“, saopštila je Jagodićeva.

Ona je navela da je na sastanku, dva navedena udruženja koja imaju potpisan memorandum o saradnji, sa načelnikom Savićem i njegovim saradnicima razgovarano o planu aktivnosti u narednom periodu, te da će udruženja pomoći stanovnicima da planina Majevica u narednom periodu dobije status zaštićenog područja kao park prirode ili neki drugi stepen zaštite koji predviđa prostorni plan Republike Srpske.

„Planiramo da organizujemo još jednu javnu tribinu gdje bi se građani Lopara informisali o tome šta je urađeno u aktivnostima protiv uticaja rudarenja na prirodu i na ljude, kao i da predstavimo naša razmišljanja o budućem razvoju regiona Majevice i Semberije. Ako ne rudnik, šta onda?- to nam je pitanje na koje moramo da odgovorimo u narednom periodu“, zaključila je Jagodićeva.

Bijeljina.com