Kancelarija EU u BiH obezbijedila 120 kanti za rasvrstavanje otpada

21.03.2024. - Društvo

Kroz projekat „Razvrstavanje čvrstog otpada u opštini Lopare“, koji je značajan za očuvanje životne sredine i zaštite biodiverziteta, opština Lopare nabavila je 120 kanti za razvrstavanje plastike, stakla, kartona i metala.

„Opština Lopare je ranije započela aktivnosti na razdvajanju čvrstog otpada u kome učestvuju sve javne inistitucije i lokalna preduzeća u centru Lopara. Jedan dio okolnih naselja nije bio obuhvaćen ovim projektom i bilo je potrebno nabaviti nove kante za razvstavanje kako bi se cijela opština mogla uključiti u ove aktivnosti“, rekao je načelnik opštine Lopare Rado Savić.

On je dodao da će kante za separaciju otpada biti postavljene na 30 lokacija na teritoriji cijele opštine Lopare. Projektom će biti obuhvaćeno 1500 stanovnika opštine.

Prema riječima načelnika Savića istovremeno bi započeli i edukaciju građana o značaju razdvajanja otpada u cilju zaštite životne sredine.

Projekat „Razvrstavanje čvrstog otpada u opštini Lopare“ omogućila je Kancelarija Evropske unije u Bosni i Hercegovini u okviru projekta EU za lokalne zajednice, koji provodi Centar za promociju civilnog društva (CPCD) sa partnerskom organizacijom /HELP/. 

Bijeljina.com