Kada potreba za pažnjom postane problem

27.08.2022. - Društvo

Histrionični poremećaj ličnosti koji se često naziva i “glumački” poremećaj ličnosti, karakteriše prekomjerna emocionalost, kao i brze promjene u osnovi plitkih i površnih emocija te privlačenje pažnje samodramatizacijom.

Osoba sa histrioničnim poremećajem ličnosti ima za cilj da svojim govorom skrene pažnju na sebe tako da je taj govor pun detalja i hiperbola. Osobe sa ovim poremećajem ličnosti žude za stimulacijom i uzbuđenjem, pa im brzo dosadi rutina. Imajući to u vidu, pokušavaju da svojom živošću i dramatičnošću privuku pažnju na sebe, što i uspijevaju kod većeg broja ljudi. Kvalitetne osobine koje su jednom posjedovali počinju da se gube ukoliko nisu konstantno u centru pažnje. Kada nisu u centru pažnje, ove osobe su spremne učiniti nešto dramatično kako bi privukle pažnju na sebe, dok su neke sklone suicidalnom ponašanju kao vidom privlačenja pažnje.

I ako nisu svjesni svog ponašanja, često glume neku ulogu u odnosima sa drugima (žrtva ili autoritet) i skloni su manipulaciji nad svojim partnerom. Karakteriše ih društvenost, ekstravertnost, površna šarmantnost kao i visoki kriterijumi, uobraženost, samoživost i sujeta.

Ovaj poremećaj ličnosti je učestaliji kod žena, a smatra se da je glavni uzrok poremećaja genetika u kombinaciji sa okolinom. Smatra se da su na pojavu ovog poremećaja uticale pretjerane kritike i kazne od strane roditelja, a često je prisutan i nedostatak pažnje u najranijoj dobi. Ovdje treba naglasiti da nije dovoljan jedan faktor za nastajanje ovog poremećaja, već je u pitanju kompleksno i isprepleteno djelovanje više navedenih faktora. Neki od glavnih simptoma histrioničnog poremećaja ličnosti su:

  • Izrazita dramatičnost, teatralnost i emocionalnost
  • Impresionistički stil govora
  • Osjeća se neprijatno u situacijama u kojima nije u centru pažnje
  • Korištenje fizičkog izgleda radi privlačenja pažnje, neprimjerno seksualno zavođenje
  • Sugestibilnost
  • Pokazivanje brzih promjena i plitkih emocija
  • Mišljenje da su veze intimnije nego što stvarno jesu

Izgled osoba sa ovim poremećajem je provokativan ili zavodljiv. Ponašanja ovih osoba nisu isključivo usmjerena samo prema osobama za koje imaju seksualne ili ljubavne interese, već su prekomjerno zaokupljene i da impresioniraju druge.

Troše puno vremena i energije na odjeću i uljepšavanje. Histrionični poremećaj karakteriše i pretjerano korištenje društvenih mreža, gdje na takav način osoba dobija potvrdu i još više uveličava svoju ličnost.

U emocionalnim i seksualnim odnosima ove osobe imaju poteškoća u postizanju emocionalne intimnosti. Često kontrolišu svoga partnera uz pomoć emocionalne manipulacije, dok u nekim situacijama pokazuju ovisnost o toj osobi.  Dugotrajni odnosi ne opstaju, već je fokus na uzbuđenju koje stvara nova veza.

Osobe sa histrioničnim poremećajem ličnosti daju dojam nezrelosti na radnom mjestu. Zaposleni može smatrati da mu njegove privlačne osobine daju pravo na poseban tretman, pa samim tim svoje nezadovoljstvo može da iskaže vrlo impulsivnim ponašanjem. Koristeći se bijesom i ljutnjom, osobe sa ovim poremećajem imaju za cilj da manipulišu nadređenim i na takav način privuku pažnju. Imaju tendenciju da često izazivaju dramu, konflikte i svađe na takav način dobijajući pažnju koja im je potrebna.

Histrionski poremećaj ličnosti se liječi uz pomoć psihoterapije, dok korištenje lijekova nije obavezno osim kada se javlja u kombinaciji sa anksioznosti ili depresijom.

 

izvor: Nezavisne/FOTO:ordinacija