Efikasan rad Fonda, dugovi nikako da se naplate

26.03.2024. - Društvo

Rješavanje prava osiguranika je najvažniji segment rada Fonda PIORepublike Srpske i u prošloj godini zaprimljeno je i riješeno oko 93.000 zahtjeva o provedenim upravnim postupcima, saopštio je na današnjoj konferenciji za štampu Mladen Milić, direktor Fonda PIO Republike Srpske.

 Milić je istakao da je u prošloj godini zaprimljeno oko 7.800 zahtjeva osiguranika za ocjenu radne sposobnosti i da je većina riješena.

„Mi smo ove zahtjeve rješavali u rekordnom roku od 27 dana, što je daleko ispod zakonom propisanog roka o upravnom postupku koji predviđa rješavanje u roku do šezdeset dana. U prošloj godini evidentirali smo 8.053 korisnika prava na starosnu i invalidsku penziju koji su istovremeno bili radno angažovani i za njih su uplaćivani doprinosi“.

Rasli prihodi, ali i rashodi

 Milić je istakao da je Fond PIO RS u prošloj godini ostvario rekordan prihod po osnovu uplaćenih doprinosa od 1.362.000.000 KM, što je za 15,08 odsto više u odnosu na 2022. godinu.

„Rasli su i rashodi i oni su iznosili 1.641.000.000 KM, što je povećanje od 18,56 odsto u odnosu na 2022. godinu. Nedostajuća sredstva za isplatu penzija obezbijedila je Vlada RS iz budžeta u iznosu od 279.000.000 KM, što je, takođe, više za 41,2 odsto u odnosu na 2022. godinu. Rashodi za isplatu penzija iznosili su 98,67 odsto od ukupno prikupljenih sredstava. Troškovi administrativne službe Fonda PIO iznosili su 1,33 odsto, a zakonom je propisano da mogu iznositi oko tri odsto ukupno prikupljenih sredstava po osnovu doprinosa“, naglasio je Milić.

Što se tiče broja korisnika penzija, u prošloj godini bilo ih je evidentirano 282.500, sa prosječno isplaćenom penzijom od 540,50 KM. Najviša penzija za penzionere sa 40 godina staža iznosila je 808 KM, dok je najniža penzija za pomenuti broj godina radnog staža iznosila 550 KM. U prošloj godini ostvaren je povoljan trend kada je riječ o novim penzionerima koji su pravo na penziju ostvarili po osnovu starosne penzije i takvih je bilo oko 72 odsto, oko 19,5 odsto njih je ostvarilo porodičnu penziju, dok je 8,6 odsto ostvarilo invalidsku penziju“.

Svega sedam odsto penzionera sa 40 godina staža

Balast prethodnih godina još uvijek je evidentan, tako da je svega oko sedam odsto korisnika prava sa 40 godina ostvarenog efektivnog radnog staža.

Dugovi, odnosno potraživanja i dalje predstavljaju veliki teret

 Ukupan dug prema Fondu PIO iznosi 484,9 miliona KM. I dalje su najveći dužnici zdravstvene ustanove sa 174 miliona KM, prate ih privatna preduzeća sa 120 miliona KM duga za doprinose, samostalni preduzetnici i zanatlije duguju oko 92 miliona KM, dok preduzeća koja su u postupku stečaja ili likvidacije duguju oko 92 miliona KM. Preduzeća u kojima je država većinski vlasnik duguju oko 22,8 miliona KM. Lokalne zajednice za doprinose duguju oko pet miliona KM, istakoa je Milić.

Bijeljina.com