Drinski nasip: Vlasnicima nekretnina u Janji isplaćeno 387.246 KM | Bijeljina.com

Drinski nasip: Vlasnicima nekretnina u Janji isplaćeno 387.246 KM

13.05.2023.

U pripremi izgradnje drinskog nasipa u Bijeljini vlasnicima eksproprisanih nekretnina u naselju Janja isplaćeno je 387.246 KM po utvrđenoj naknadi od pet KM po metru kvadratnom, navodi se u izvještaju gradskog Odjeljenja za stambeno komunalne poslove.

Eksproprijaciona linija je oko 33 kilometra i obuhvata pojas od Batra do Balatuna, a u prošloj godini, na koju se izvještaj odnosi, vođeni su postupci eksproprijacije nekretnina u Janji, u dužini od oko 2,8 kilometra.

Ovom eksproprijacijom obuhvaćeno je 138 parcela na osnovu kojih je formirano 109 predmeta, sa vlasnicima eksproprisanih nekretnina zaključeno je 57 sporazuma o naknadi, 48 predmeta je obrađeno po privremenom zastupniku, a četiri predmeta se rješevaju po žalbi.

Od ukupnog broja predmeta, 13 ih je po službenoj dužnosti proslijeđeno nadležnom sudu radi utvrđivanja naknade.

U predmetima u kojima nije postignut sporazum o naknadi pribavljeno je rješenje o prijevremenom ulasku u posjed kako bi se stvorili uslovi za početak izgradnje ovog kapitalnog projekta.

 

izvor:Srna/FOTO:Bijeljina.com