Novi zatvor u Bijeljini imaće veći kapacitet

01.11.2023. - Društvo

Trenutni kapacitet Kazneno-popravnog zavoda /KPZ/ Bijeljina je 127 zatvorenika, dok se stavljanjem u upotrebu novog zatvora u Golom Brdu očekuje povećanje kapaciteta za 100 odsto, odnosno oko 250 pritvorenika i zatvorenika, navodi direktor ovog zavoda Milenko Gajić.

131.jpeg

“Popunjenost kapaciteta zavisi od broja uputnih akata sudova nadležnih za upućivanje osuđenih lica na izdržavanje kazne zatvora.

U okviru KPZ Bijeljina, osim pritvorske jedinice i zatvorenog dijela, formirana su i dva poluotvorena odjeljenja Golo Brdo i Amajlije`.

Po dolasku na izdržavanje kazne zatvora zatvorenici se smještaju u Prijemno odjeljenje radi ispitivanja ličnosti sa psihološkog, pedagoškog, socijalnog i bezbjedonosnog aspekta, a s ciljem utvrđivanja programa postupanja tokom izdržavanja kazne”, objašnjava Gajić za Srnu. Boravak u Prijemnom odjeljenju traje do 30 dana, nakon čega se zatvorenici smještaju u kolektiv u kome se realizuje program postupanja.

“Tretman se sprovodi kroz niz aktivnosti – obrazovni rad, savjetodavni rad /individualni i grupni/, specifične programske tretmane namijenjene posebnim kategorijama zatvorenika /na primjer: program za korisnike psihoaktivnih supstanci, program za regulisanje emocija i program za promjenu antisocijalnih stavova/.

Zatim, radni angažman i konstruktivno organizovanje slobodnog vremena”, naglašava Gajić. On kaže da je zatvorenicima tokom izdržavanja kazne omogućeno obrazovanje u skladu sa njihovim potrebama.

“Organizujemo kurseve opismenjavanja. Takođe, pružamo mogućnost nastavka školovanja na nivou srednjeg i visokog obrazovanja u saradnji sa školskim i visokoškolskim utanovama. Trenutno imamo zatvorenika koji je nastavio školovanje kao vanredan student na Pedagoškom fakultetu u Bijeljini”, ističe Gajić za Srnu. Osim obrazovanja, naglašava on, zatvorenicima je omogućeno učestvovanje u raznim sekcijama kao što su informatička, muzička, sekcije stranog jezika, te sportske.

“Ustanova organizuje odlaske zatvorenika na razne kulturno-sportske manifestacije koje se organizuju u gradu Bijeljini. Redovni smo posjetioci pozorišnih predstava, bioskopskih projekcija, Interagro sajma, sportskih manifestacija i drugih aktivnosti”, napominje direktor KPZ Bijeljina. U sklopu Zavoda je i biblioteka sa 800 naslova koji su dostupni pritvorenicima.

“Ističem uspješnu saradnju sa gradskom bibliotekom koja se ogleda u godišnjoj razmjeni oko 100 naslova. Zatvorenici u KPZ Bijeljina imaju mogućnost da upražnjavaju vjerske obrede i primaju posjete predstavnika vjerskih zajednica, te da se hrane u skladu sa vjerskim običajima”, kaže Gajić.

Tokom izdržavanja kazne, navodi on, posebno se vodi računa o zdravlju zatvorenika. “KPZ Bijeljina ima zdravstvenu ambulantu u kojoj su zaposleni ljekar i medicinski tehničari koji pružaju zdravstvenu zaštitu na nivou ambulante porodične medicine. Sve ostale zdravstvene usluge obavljaju se u Domu zdravlja Bijeljina, Bolnici Sveti vračevi Bijeljina i na Univerzitetskom kliničkom centru u Banjaluci”, napominje Gajić. Veoma bitan dio tretmana je, ističe on, i radno angažovanje zatvorenika. ”

Zatvorenicima sposobnim za rad, a koji su pristali na radno angažovenje, u skladu sa njihovim zdravstvenim i radnim sposobnostima i stečenim znanjima, omogućava se radno angažovanje. Tome se pristupa kao pozitivnom elementu tretmana kojim se zatvorenik podstiče u održavanju i sticanju stručnih znanja i radnog iskustva, osposobljavanja, kao i zadovoljavanju njegovih fizičkih i duševnih potreba”, kaže Gajić.

Radno angažovanje ostvaruje se u okviru Privredne jedinice “3. maj”, kao i na poslovima od zajedničkog interesa za život i rad zatvorenika.

“Obuka za rad i zapošljavanje zatvorenika obavlja se u okviru registrovanih djelatnosti privredne jedinice u skladu sa opštim propisima za svaku pojedinu djelatnost. Zatvorenici koji rade imaju pravo na naknadu za rad u skladu sa Pravilnikom o kućnom redu za izdržavanje kazne zatvora”, navodi direktor Zavoda.

U KPZ Bijeljina zatvorenici u zatvorenom dijelu ustanove radno su angažovani u okviru građevinsko-mehaničarske radionice, zatvoreničke kuhinje, vešeraja, kantine, te na poslovima održavanja higijene.

“U okviru Poluotvorenog odjeljenja Golo Brdo zatvorenici su radno angažovani u sklopu farme svinja, ovaca i tovnih pilića. Pored ovih aktivnosti radno angažovanje se ogleda i u radu u plasteničkoj proizvodnji, pčelarstvu, odgajivačnici pasa, te drugim poljoprivrednim poslovima”, navodi Gajić.

Na Poluotvorenom odjeljenju “Amajlije” zatvorenici su radno angažovani u restoranu “Drina” u Amajlijama na poslovima kuvara, konobara, te na održavanju higijene.

“Posebna pažnja usmjerena je na izgradnju novog zatvora na lokaciji Golo Brdo. U dosadašnjem periodu završena je izgradnja svih objekata i dobijanje potrebnih dozvola za rad. Trenutno je u toku faza opremanja novog zatvora kako bi se stvorili uslovi za smještaj zatvorenika i rad osoblja”, precizira Gajić.

Preseljenjem u novi zatvor biće povećan kapacitet za boravak pritvorenika i zatvorenika, te stvoreni uslovi da se iz gradskog jezgra izmjesti postojeći zatvor na lokaciju koja po svim aspektima mnogo više odgovara za ovakav kompleks od dosadašnje.

“Uslovi u novom zatvoru omogućiće bolje planiranje, organizovanje i sprovođenje procesa prevaspitanja zatvorenika s ciljem njihove resocijalizacije i povratka u društvenu zajednicu”, zaključuje Gajić.

Izvor: Bl portal