U sigurnoj kući prošle godine zbrinute četiri žene i 11 djece

25.03.2023. - Društvo

U sigurnoj kući Fondacije “Lara” u Bijeljini prošle godine zbrinute su četiri žene i 11 djece, a za 10 godina rada više od 400 žena žrtava nasilja, rekla je Srni  koordinator ove kuće Mirzeta Tomljanović.

 

 

Tomljanovićeva je navela da su u prošloj godini obilježili 10 godina postojanja i rada i da im je jubilej bio prilika da promovišu značaj Sigurne kuće na unapređenju zaštite i kao podrške za žrtve nasilja u porodici.

 “Tokom 2022. godine proveden je proces revizije i unapređenja postojećih i razvijanja novih internih propisa, politika i procedura Sigurne kuće kako bi bili prilagođeni aktuelnom domaćem zakonskom okviru i međunarodnim standardima”, navela je ona.

Tomljanovićeva je dodala da su realizovane aktivnosti sa ciljem unapređenja standarda za upravljanje podacima o žrtvama svih oblika rodno zasnovanog nasilja kroz izradu minimalnih standarda o sadržaju javnih evidencija o nasilju porodici i standardizaciju evidencija sigurnih kuća o pruženim specijalizovanim uslugama podrške za žrtve nasilja u porodici.

Prema njenim riječima, u Sigurnoj kući je, između ostalog, obezbijeđena i psihološka podrška i psiho-socijalno savjetovanje svim korisnicim nakon iskustva sa nasiljem, kao i ženama i djeci nakon izlaska iz Sigurne kuće.

 

izvor:Srna/FOTO:Pixabay