Infrastruktura ne prati dinamičnu izgradnju

26.02.2024. - Društvo

Građevinska sezona u Bijeljini, već nekoliko proteklih godina, neprekidno traje, od prvog januara do 31. decembra, sa izuzetkom Novogodišnjih i Božićnih praznika koji predstavljaju kratak predah za građevinare.

Responsive image

U ovom trenutku teško je izbrojati ukupan broj tek započetih ili objekata koji se nalaze u fazi izgradnje. Neki kažu da ih u užem centru grada i na gradskoj periferiji ima najmanje pedesetak, mnogi kažu da ih ima puno više. Dinamičnu, ponegdje, reklo bi se, i haotičnu stambenu izgradnju ne prati ravnomjerna izgradnja gradske infrastrukture, pristupnih saobraćajnica, parking mjesta i drugih neophodnih sadržaja.

 Jedno od velikih gradilišta nalazi se na lokaciji Vanekovog mlina, gdje se gradi oko 406 stanova. Saznali smo da je cijena stambenog kvadrata 2.700 KM, da će biti izgrađen veliki broj podzemnih garaža, te da se na ovoj lokaicji grade stanovi kvadrature od 38 do 92 m2. Očekuje se da će kompletna investicija biti završena do kraja 2025. godine. Predstavnici firme “Pavgord”, zadužene za ovu investiciju, rekoše nam da je puno zainteresovanih za kupovinu stanova na ovoj lokaciji.

Veliki broj stambeno – poslovnih objekata već je izgrađen u Račanskoj ulici. Odgovorni u Gradskoj upravi Bijeljina još uvijek nisu preduzeli neophodne korake za izgradnju kanalizacionog kolektora u ovoj ulici, jer veliki broj novoizgrađenih stambenih objekata čeka na priključak na gradsku kanalizaciju.

Kada se puno gradi, nameće se i logičan zaključak, da se u gradsku kasu sliva ogroman novac od naplaćene nadoknade za uređenje građevinskog zemljišta i građevinske rente. Ukoliko se namjenski utroši, taj novac može podmiriti skoro sve potrebe koje iziskuje izgradnja neophodne gradske infrastrukture u novoizgrađenim naseljima.

Bijeljina.com