Novi dom za šest romskih porodica (Foto)

25.01.2024. - Društvo

U okviru realizacije projekta „Stambeno zbrinjavanje Roma 2020-2021 u Gradu Bijeljina“ gradonačelnik Ljubiša Petrović i ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH, Sevlid Hurtić, predali su danas ključeve novih domova za šest romskih porodica iz Bijeljine.

Responsive image

Komentarišući činjenicu da današnjim uručenjem ključeva, odnosno stambenih jedinica na korištenje, Gradska uprava nastavlja praksu rješavanja najvažnijih problema Roma u Semberiji, gradonačelnik Ljubiša Petrović je naglasio da je sve to rezultat više nego uspješne saradnje Gradske uprave sa Ministarstvom i Karitasom u prethodnom periodu.

“U martu 2021. godine potpisan je Sporazum o međusobnim odnosima između Karitasa Švajcarske i Grada Bijeljina o realizaciji projekta „Stambeno zbrinjavanje Roma 2020-2021 u Gradu Bijeljina“, a cilj ovog projekta je podrška implementaciji Akcionog plana BiH za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja, kao i poboljšanje statusa, uslova stanovanja i socijalne inkluzije putem izgradnje šest stanova sa pravom korištenja, što će biti definisano posebnim Ugovorom o korištenju stambene jedinice”, pojasnio je Petrović i dodao da će i u budućnosti Grad Bijeljina, u skladu sa finansijskim mogućnostima, biti stub podrške za ovakve i slične projekte.

Napominjući da Bijeljina kao grad raznolikosti ima dvije najveće nacionalne manjine, slovačku i romsku, Gradonačelnik je istakao da napredak društva potiče od poštovanja svakog pojedinca, bez obzira na nacionalnu ili drugu pripadnost, i njegovih prava, te da Grad Bijeljina ostaje opredijeljen u borbi za pravo svakog čovjeka na riješeno stambeno pitanje, obrazovanje, zaposlenje i socijalnu sigurnost.

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH, Sevlid Hurtić, izrazio je zadovoljstvo zbog izuzetne saradnje sa Gradskom upravom na čelu sa gradonačelnikom Petrovićem i dodao da je krajnji cilj projekata poput današnjeg integrisanje romske populacije u društvo u kojem žive, te da će i tokom tekuće godine iz budžeta biti izdvojena značajna finansijska sredstva za nove stambene jedinice za romske porodice.

Direktor Karitasa u BiH, Daniel Bronkal, je naglasio da je izuzetno ponosan na saradnju sa Gradskom upravom, jer Bijeljina svima daje primjer dobre saradnje različitih aktera ujedinjenih na istom zadatku – da pozitivno utiču na kvalitet života odgovarajućih društvenih grupa u jednoj lokalnoj zajednici i najavio izgradnju novih stanova za romske porodice u budućnosti, do jeseni 2025. godine.

Posebnu zahvalnost Bronkal je izrazio donatorima – vladama Švajcarske i Lihenštajna koje su omogućile učešće i doprinos Karitasa u ovom projektu.

Primarni korisnici projekta su Romi koji imaju prebivalište na području Grada Bijeljina i nemaju riješeno stambeno pitanje i/ili žive u neuslovnim stambenim jedinicama.

Ovaj projekat će osnažiti kapacitete unutar institucija BiH, lokalne zajednice – Grada, Centra za socijalni rad i romske nevladine organizacije u implementaciji projekata, a sve sa ciljem rješavanja gorućih problema pripadnika romske populacije.

Rješavanjem stambenog problema za šest romskih porodica stvaraju se bitni preduslovi za njihovo obrazovanje i zapošljavanje, na čemu će Grad Bijeljina raditi u narednom periodu, što će tim porodicama omogućiti uključivanje u širu društvenu zajednicu.

Ukupna vrijednost projekta je 500.000,00 KM, od toga je Ministarstvo izdvojilo 100.000 KM, a Karitas Švajcarske i Grad Bijeljina po 200.000 KM.

Izvor:Bijeljina.com