Predstavljen uspješan rad još jednog HUB-a koji pomaže preduzećima da se digitalizuju

15.06.2024. - Biznis

U četvrtak je tokom druženja s novinarima u Banja Luci predstavljen rad banjalučkog Digitalnog inovacijskog huba IDEMO DIH uspostavljenog kroz projekat ”Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini/EU4DigitalSME”, kojeg sufinansiraju EU i Njemačka vlada, a koji će i nakon završetka projekta nastaviti pružati servise razvoja digitalizacije malih i srednjih preduzeća u BiH.

Projekat kojeg sa 6,1 milion eura sufinansiraju Evropska unija i Vlada Savezne Republike Njemačke, a provodi GIZ u BiH, ima za cilj stvaranje povoljnog okruženja za tehnološku transformaciju malih i srednjih poduzeća u konkurentnim sektorima, pružajući bolji pristup inovativnim tehnologijama, vještinama i uslugama.

Jedan od segmenata projekta jeste uspostava četiri DIH-a u BiH u Sarajevu, Banja Luci i Tuzli koji su tokom implementacije projekta uspješno pomagali preduzećima u BiH da uvedu digitalnu transformaciju u svom poslovanju.

Na ovaj način, mali i srednji biznisi dobili su priliku da unaprijede svoje poslovne procese, povećaju produktivnost i ostvare veće tržišne udjele kako na domaćem, tako i na inostranom tržištu.

“Digitalna transformacija malih i srednjih preduzeća jedna je od ključnih tema za nas kako bismo ostvarili napredak u privredi i kako bi te kompanije bile spremne za budućnost. Kompanije iz BiH posluju za globalne partnere i u tom smislu digitalna rješenja jako puno pomažu, a također predstavljaju i preduslov za partnerske odnose. U tu svrhu malim i srednjim preduzećima potrebne su inovacije, odnosno digitalna rješenja, međutim ne znaju kako to raditi sami. Stoga je jedna od ključnih aktivnosti bila podizanje svijesti, odnosno obuka za kompanije. U okviru aktivnosti koje smo proveli tokom projekta, više od 700 kompanija je imalo priliku da nauči nešto o digitalnim rješenjima, da ista sprovedu i postanu konkurentniji na tržištu“, kazala je Eva Naeher, programska direktorica GIZ-a.

Digitalni inovacijski hab u Banjoj Luci IDEMO DIH u čijem konzorciju su Inovacioni centar Banja Luka (ICBL), Razvojna agencija Republike Srpske (RARS), Agencija za razvoj preduzeća Eda, Privredna komora Republike Srpske, te Elektrotehnički fakultet – Univerzitet u Banjoj Luci uspostavljen je s ciljem podrške malim i srednjim preduzećima iz oblasti metaloprerade i drvoprerade, kao i IT sektora.

Ovaj DIH transformisao jebrojna mala i srednjapreduzeća. Voditelj IDEMO BiH Drago Gverić opisao je proces koji su svi zajedno prošli tokom prethodnih godina.

„Što se tiče prijava, imali smo tri sektora koja smo podržali. S jedne strane su bili sektor drvo i metal, oni su trebali digitalna rješenja da optimiziraju svoju proizvodnju i podignu se na veći proizvodni nivo, i kvalitatetom i kvantitetom. S druge strane bili su predstavnici IKT sektora koji su im mogli ponuditi rješenja. Imali smo ukupno tri poziva i ukupno 40 prijavljenih od kojih smo izabrali 12 kompanija koje su imale različite potrebe i zahtjeve za digitalizacijom poslovanja, od mjerenja radnog učinka, vremena i zadataka, do digitalnog praćenja kvarova. Poslije ovog projekta naša mala i srednja preduzeća mnogo su svjesnija značaja digitalizacije. Istina, kada treba da uđu u proces digitalne transformacije malo oklijevaju, što je razumljivo jer dosad nije bilo organizacija koje bi im pomogle, ali sada možemo reći da imamo ovaj Digitalni inovacioni hab te Centar za digitalnu transformaciju Privredne komore RS tako da mala i srednja preduzeća sada mogu da dobiju podršku i pomoć kako da se digitalizuju.

Jedna od kompanija kojoj je DIH IDEMO značajno pomogao u razvoju je Supernova Blicnet.

“Mi smo iz projekata dobivali softverska rješenja, ali i prijatelje. Mala i srednja preduzeća u BiH najčešće nisu finasijski i tehnološki napredna. Nerijetko jedan čovjek obavlja od pet do osam poslova, pa smo željeli da olakšamo radnicima. Naprimjer, u admistraciji, željeli smo da na jednom mjestu imamo sve ugovore o radu, da su svi podaci o radnicima u svakom trenutku ažurirani. Ja se zahvaljujem predstavnicima GIZ-a na svemu što su uradili i uvijek ćemo biti tu na raspolaganju za sve naredne projekte, kazao je Srđan Bijelić, Supernova Blicnet.

Zaključeno je da ulaganja u digitalne tehnologije omogućavaju preduzećima da budu agilnija, inovativnija i bolje prilagođena izazovima globalnog tržišta te da poslovna zajednica i nadležne institucije trebaju nastaviti raditi na digitalizaciji ekonomskih procesa u preduzećima što u konačnici dovodi do povećanja investicija i izlaska na evropska i međunarodna tržišta.

Više informacija o projektu ”Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini/EU4DigitalSME“, dostupno je na web stranici https://eu4digitalsme.ba/

 Bijeljina.com