Od marta poskupljuju vozne karte u Republici Srpskoj

24.02.2024. - Aktuelno

Povećanje cijena materijala, energije, roba i usluga, prouzrokovalo je povećanje cijena usluga u svim vidovima saobraćaja

karte

Kako kažu povećanje cijena materijala, energije, roba i usluga, prouzrokovalo je povećanje cijena usluga u svim vidovima saobraćaja. Usklađivanje važeće putničke tarife Želјeznica Republike Srpske sa cijenama u okruženju, bilo je neophodno kako bi se se ublažio uticaj povećenja cijena materijala i energenata koji direktno utiču na troškove želјezničkog putničkog saobraćaja.

U skladu sa zahtjevom Želјeznica Republike Srpske upućenog Ministarstvu saobraćaja i veza za saglasnost o neophodnom povećanja cijena karata u putničkom unutrašnjem saobraćaju, Vlada Republike Srpske je dala saglasnost za povećanje tarife za prevoz putnika na prugama Republike Srpske za 20%.

Novi cjenovnik u putničkom unutrašnjem saobraćaju Želјeznica RS na snagu stupa prvog marta 2024. godine.

“S obzirom na povećanje prihoda Želјeznica RS posljednjih godina, povećanjem cijena prevoza, prtlјaga i ekspresnih pošilјaka, Želјeznice RS očekuju i povećanje prihoda u tekućoj godini, što će svakako doprinijeti kvalitetnijem funkcionisanju želјezničkog saobraćaja”, kažu u ŽRS.

Izvor: Mondo