Završne riječi u sporu Mire Pavlović protiv Kompanije “Slobomir”

23.09.2022.

Na glavnoj raspravi, u sudskom sporu koji vodi Mira Pavlović iz Čikaga protiv  Kompanije “Slobomir” u stečaju, danas se u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini pristupilo izvođenju materijalnih dokaza i završnih izlaganja punomoćnika dvije strane u sporu.

Punomoćnik tužiteljice Miroslave Pavlović, advokat Zlatan Alimujkić iz Advokatske kancelarije “Muhić i dr” obrazložio je da tužiteljica ostaje u cjelosti kod postavljenog tužbenog zahtjeva, te da je iz izvedenih dokaza sasvim jasno da potraživanja koja tužiteljica ima prema tuženom “nisu proistekla iz zajma ili iz kakvog drugog posla koji u ekonomskom pogledu odgovara zajmu”.

“ Konkretno, potraživanja su proistekla iz ugovora o pristupanju dugu i ugovora o ustupanju potraživanja uz nadoknadu sa asignacijom. Ekonomske posljedice navedenih pravnih poslova jesu uvećanje imovine tuženoga, naročito imajući u vidu da je tužiteljica jednokratnom isplatom kredita tuženoga u iznosu od 2.931.826 KM za iznos od 1.680.765 KM izvršila uvećanje imovine tuženoga za iznos od 1.251.061 KM. Ovakvo postupanje tužiteljice nesporno  ukazuje da se prema tuženome odnosila kao dobar privrednik”, obrazložio je advokat Alimujkić, pojašnjavajući da njegova klijentkinja traži da se ovo potraživanje svrsta u opšti isplatni red kako bi ga lakše naplatila nakon prodaje imovine Kompanije “Slobomir”.

Punomoćnik tuženog, Kompanije “Slobomir”, advokat Bojan Stojanović, iz Advokatske kancelarije Miodraga Stojanovića, izjavio je da tužena strana u cjelosti osporava i osnov i visinu tužbenog zahtjeva, smatrajući da je u postupku utvrđeno da je tužbeni zahtjev u cjelosti neosnovan.

“Tužiteljici je na ispitnom ročištu priznata glavnica potraživanja, dok je odbijena u dijelu koji se odnosi na troškove advokata. Cijelo njeno potraživanje svrstano je u niži isplatni red, jer je stečajni upravnik utvrdio da se radi o potraživanju koje je ekonomski ekvivalent pozajmice tužiteljice tuženome, te je utvrdio da su tužiteljica i tuženi povezana lica, s obzirom na to da je tužiteljica znatan akcionar tuženog, zbog čega je tužiteljicu, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Zakona o stečaju, koji regulišu tretiranje pozajmica povezanih lica i ekonomski ekvivalentnih radnji, svrstao u niži isplatni red”, naveo je advokat Bojan Stojanović, naglasivši da je tužiteljica otplaćivala dugovanja i kredite tuženog, čime je “faktički pozajmljivala da podmiruje svoje obaveze i efekat je potpuno isti, te je u pitanju pozajmica tuženom, odnosno njoj ekvivalentna radnja u ekonomskom smislu”.

Presuda u ovom  sudskom sporu biće donesena u roku od 30 dana.

Podsjećamo supruga  Slobodana Pavlovića, Mira Pavlović, pokrenula je parnični postupak kako bi njeno već priznato potraživanje u iznosu od 2.193.830 KM od Kompanije “Slobomir” A.D. u stečaju bilo svrstano u opšti isplatni red, a ne u niži isplatni red, o čemu je portal Bijeljina.com pisao u junu .

Bijeljina.com