Industrijska proizvodnja u februru veća za 5,9 odsto

26.03.2024. - Aktuelno

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u BiH u februaru veća je za 5,9 odsto nego u prethodnom mjesecu, a u poređenju sa februarom 2023. industrijska proizvodnja, kalendarski prilagođena, bilježi rast za 2,1 odsto, objavila je Agencija za statistiku BiH.

Proizvodnja trajnih proizvodaza široku potrošnju u februaru veća je za 15,4 odsto u odnosu na januar, intermedijarnih proizvoda za 10,2 odsto, kapitalnih proizvoda za 7,6 odsto, neetrajnih proizvoda za široku potrošnju za 3,2 odsto, dok je proizvodnja energije manja za 2,1 odsto.

U februaru, u odnosu na isti mjesec 2023. godine, proizvodnja intermedijarnih proizvoda veća je za 5,2 odsto, energije za 1,9 odsto, kapitalnih proizvoda isto za 1,9 odsto, dok je proizvodnja trajnih proizvoda za široku potrošnju manja za 6,5 odsto, a netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 2,4 odsto.

Desezonirana industrijska proizvodnja u februaru u prerađivačkoj industriji veća je za 6,8 odsto, u vađenju ruda i kamena za 5,5 odsto, dok je manja u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom i gasom za 1,5 odsto.

U drugom mjesecu, u odnosu na februar prošle godine, industrijska proizvodnja, kalendarski prilagođena, bilježi rast u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom i gasom za 3,5 odsto, u prerađivačkoj industriji za 1,6 odsto, dok je u vađenju ruda i kamena zabilježen pad od 1,8 odsto.

Izvor/Foto: Bl portal