Unaprijeđen sistem za odbranu od poplava u odnosu na 2014. godinu

15.05.2024. - Aktuelno

Nakon velikih poplava 2014. godine Vlada Republike Srpske, resorno Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Javna ustanova Vode Srpske uložili su maksimalne napore da se unaprijedi sistem odbrane od poplava, odnosno da se obezbijedi visok nivo zaštite i smanje rizici od poplava u Republici Srpskoj, saopšteno je iz Voda Srpske.

Od 2014. godine do danas Vlada Republike Srpske obezbijedila je više od 250 miliona konvertibilnih maraka za investicije u sektoru voda, iz različitih izvora finansiranja – iz Fonda solidarnosti Republike Srpske, iz kredita Еvropske investicione banke i Svjetske banke, grantova i Budžeta Republike Srpske.

“Ulaganja u vodoprivredne objekte realizovana su ili su u toku, na čak 330 lokacija u svim dijelovima Republike Srpske. Na najkritičnijim lokacijama realizovane su mjere rekonstrukcije i rehabilitacije dotrajalih ili izgradnja novih nasipa i drugih objekata zaštite od poplava, regulacija i sanacija riječnih korita i sve druge neophodne mjere u cilju odbrane od poplava”, navodi se u saopštenju.

Na osnovu toga, Republika Srpska danas je mnogo spremnija za odbranu od poplava nego što je bila prije 2014. godine.

“Međutim, u narednim godinama potrebno je nastaviti sa ulaganjima u sistem odbrane od poplava kako bi se dostigao što viši nivo pouzdanosti zaštite od poplava u Republici Srpskoj”, ističe se u saopštenju.

U skladu sa tim opredjeljenjem, Javna ustanova Vode Srpske i trenutno realizuje više značajnih mjera zaštite od poplava u Republici Srpskoj: Izgradnja prve dionice drinskog nasipa u Semberiji, rekonstrukcija crpnih stanica pored rijeke Save na području Semberije, sanacija rijeke Vrbas na području Banjaluke, sanacija rijeke Bosne na području Modriče, sanacija rijeka Liješanj i Grab u Doboju, regulacija rijeke Hoče u Zvorniku, Sanacija rijeke Miloševice u Prijedoru i regulacija rijeke Studeni Jadar u Milićima.

Opredjeljenje Javne ustanove Vode Srpske je da u narednom periodu sprovede i sve druge neophodne mjere zaštite od poplava u Republici Srpskoj prema planu resornog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, jer odbrana od poplava je kontinuirani proces i sistem odbrane od poplava zahtijeva stalno održavanje i unapređivanje, zaključeno je u saopštenju.

Bijeljina.com